پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

مسعودیان زاده

مسعودیان زاده نگرش جدیدی در واگذاری مسئولیت باز کرد

 گزارش پایگاه خبری چهاردانگه به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش منطقه چهاردانگه، مراسم تودیع و معارفه مدیر آموزش و پرورش چهاردانگه با حضور معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل، رئیس اداره ارزیابی عملکرد و معاون هماهنگی، رییس حراست اداره کل و…

رسالت تربیت مؤثر نمی افتد؛ مگر همه نهادهای مرتبط آن را دنبال کنند

آموزش و پرورش امروز نقشه راه دارد و بر اساس نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین و دیگر اسناد ترسیمی باید بتواند در چشم انداز 1404 به اهداف تعیین شده برسد؛ این امر مؤثر نمی افتد مگر با همت و دغدغه اولیای خانه و مدرسه، دانش آموز و همه نهاد…

اولیای خانه و مدرسه باید شرایط را برای تربیت احسن فرزندان مهیا سازند

تعلیم و تربیت پایه و اساس جامعه است؛ خدمت و مشارکت در امر آموزش و پرورش، خدمت به کل جامعه است؛ اولیا خانه و مدرسه نقش اول تربیتی را ایفا می کنند و باید فضا و شرایط را برای تربیت احسن فرزندان مهیا سازند.

نشست صمیمی رییس اداره آموزش و پرورش منطقه چهاردانگه با آموزش دهندگان سواد آموزی

  به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه ساری به نقل از روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه چهاردانگه، به مناسبت «هفته نهضت سواد آموزی» نشست صمیمی مسعودیان زاده، رییس اداره آموزش و پرورش منطقه و جعفری کارشناس سواد آموزی با آموزش دهندگان سواد…