پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

برگزاری مرحله ی دوم طرح جامع سلامت قرارگاه محرومیت زدایی‌پیشرفت و آبادانی سپاه کربلا در روستای…

پایگاه خبری چهاردانگه نیوز: مرحله ی دوم طرح جامع سلامت قرارگاه محرومیت زدایی‌پیشرفت و آبادانی سپاه کربلا در روستای مالخواست از دهستان پشتکوه بخش چهاردانگه شهرستان ساری برگزار شد. …

برگزاری مرحله ی دوم طرح جامع سلامت قرارگاه محرومیت زدایی‌پیشرفت و آبادانی سپاه کربلا در روستای…

مرحله ی دوم طرح جامع سلامت قرارگاه محرومیت زدایی‌پیشرفت و آبادانی سپاه کربلا در روستای مالخواست از دهستان پشتکوه بخش چهاردانگه شهرستان ساری برگزار شد.