پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

بیمارستان آموزشی امام خمینی (ره) ساری به دستگاه توموتراپی مجهز شد

دستگاه پیشرفته توموتراپی که در درمان سرطان کاربرد دارد روز شنبه با حضور استاندار و شماری دیگر از مسئولان استانی در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.