پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

دبستان انوری کیاسر

تصویر قدیمی ( رنگی شده ) از معلمان دبستان انوری کیاسر در سال ۱۳۳۰

در سلسله مطالبی قصد داریم تا رنگ و روی تازه ای به تصاویر قدیمی و تاریخی منتشر شده در پایگاه خبری چهاردانگه ببخشیم. این عکس مربوط به معلمان دبستان انوری کیاسر ( شهید خانگاه ) می باشد که در سال ۱۳۳۰…

عکس قدیمی از معلمان دبستان انوری کیاسر -۱۳۵۲

 پایگاه خبری چهاردانگه: دبستان انوری کیاسر اولین مدرسه رسمی بخش چهاردانگه  و از مدارس قدیمی استان مازندران می باشد که  در سال ۱۳۰۴  تاسیس شد. اولین مدیر و معلم این مدرسه شیخ سیف الله یساری بودند.فردی…