پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

تصویر قدیمی ( رنگی شده ) از معلمان دبستان انوری کیاسر در سال ۱۳۳۰

در سلسله مطالبی قصد داریم تا رنگ و روی تازه ای به تصاویر قدیمی و تاریخی منتشر شده در پایگاه خبری چهاردانگه ببخشیم. این عکس مربوط به معلمان دبستان انوری کیاسر ( شهید خانگاه ) می باشد که در سال ۱۳۳۰…