کد خبر:120108
پ
۲۰۲۰۰۳۰۴_۰۸۴۰۳۸

معرفی استان دوم، زمانی‌که کاشان و نطنز شهرستان‌های استان مازندران بودند+ نقشه

پایگاه خبری چهاردانگه نیوز: بر اساس اصلاح قانون تقسیمات کشوری، در ۱۹ دی ۱۳۱۶ خورشیدی، ایران به ده استان تقسیم شد و مازندران به مرکزیت ساری استان دوم نامگذاری شد. استان دوم شامل شهرستان های ساری، گرگان، سمنان، تهران، کاشان و قم بود. ضمیمه گردیدن شهسوار طبق مصوبه شماره ۶۵۷۸ هیئت وزیران در تاریخ ۱۵ […]

پایگاه خبری چهاردانگه نیوز: بر اساس اصلاح قانون تقسیمات کشوری، در ۱۹ دی ۱۳۱۶ خورشیدی، ایران به ده استان تقسیم شد و مازندران به مرکزیت ساری استان دوم نامگذاری شد. استان دوم شامل شهرستان های ساری، گرگان، سمنان، تهران، کاشان و قم بود.

  • ضمیمه گردیدن شهسوار

طبق مصوبه شماره ۶۵۷۸ هیئت وزیران در تاریخ ۱۵ تیر ماه سال ۱۳۲۳ شهرستان شهسوار از استان یکم منتزع و به استان دوم ضمیمه گردید.

  • انتزاع تهران، قم، محلات و دماوند

هیئت وزیران در جلسه ۲۰ مهر ماه ۱۳۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۵۵۴۱–۵۶۵۱۲ وزارت کشور تصویب نمودند که چون دو استان ۳ و ۴ با استفاده از تبصره ۲ ماده ۲ قانون تقسیمات کشور تبدیل به یک استان به نام استان آذربایجان گردیده‌است،  تهران نیز تبدیل به استان و به نام استان تهران نامیده شود. شهرستانهای قزوین ـ ساوه از استان یکم و شهرستان قم از استان دوم منتزع و بضمیمه شهرستان دماوند و شهرستان محلات تابع استان تهران خواهد بود.

بخش های چهاردانگه و دودانگه در سال ۱۳۱۶ تاسیس شدند.

تنکابن(شهسوار) در سال ۱۳۱۴ به عنوان شهرستانشد

بخش بابل در سال ۱۳۲۲ به شهرستان ارتقاء پیدا کرد.

بخش آمل درسال ۱۳۲۵ تبدیل به شهرستان شد.

بخش نوشهر در سال ۱۳۲۶ به شهرستان تبدیل شد.

بخش بهشهر در سال ۱۳۳۳ ازشهرستان ساری جدا و به شهرستان تبدیل شد.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید