پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

سید علی قاسمی

برای مدیریت اثر بخش، باید در حوزه کاری خود به عنوان رهبر آموزشی عمل نماییم.

با مدیریت اثر بخش، عزم جدی درون سازمانی و منطقی کردن تعداد نیروهای پشتیبان، سعی و تلاش در کار آمد کردن آموزش و پرورش، کیفیت و کارایی سازمان را افزایش و هزینه ها را کاهش دهیم. اگر بخواهیم مدیریت اثر بخش داشته باشیم باید نگاه خود را نسبت به…

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران مدارس منطقه چهاردانگه با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان

جلسه هم اندیشی مدیران مدارس، معاونین و کارشناسان آموزش پرورش منطقه چهاردانگه، در تاریخ 5 مرداد 1394با حضور سید علی قاسمی، مدیر کل آموزش و پرورش استان مازندران، در اداره منطقه برگزار شد.