پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

معرفی مریم ساداتی بالادهی قهرمان چهاردانگه ای تکواندوی نوجوانان

خانم سیده مریم ساداتی فرزند آقای سیدعلی معروف به «سید آقاجان» و نوه مرحوم میررحیم ساداتی متولد سال ۱۳۸۳، کلاس چهارم ابتدایی و در شهر نکا استان مازندران ساکن هستند.

گزارشی از منبع آب در حال تخریب روستای بالاده

روستای بالاده هر چند در منطقه ای سرسبز و پیرامون چشمه ای که امروزه هنوز آب دارد و پابرجاست، بنا شده است اما با افزایش جمعیت به ویژه در سه دهه اخیر با مشکل شدید کم آبی مواجه شده است. در سال ۱۳۵۸ و با…