پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

واکسیناسیون مدیران ناکارآمد را جدی بگیرید

"لارنس جی پیتر" با ارائه تئوری مشهور و فراگیری بنام خود یعنی "اصل پیتر" مدعی شده است که مدیران و تمامی کارمندان سازمان، مستعد رشد و ترقی در مسیر عمودی سلسله مراتب سازمانی تا حد بی کفایتی خویش اند و…