پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

سهم ۲ درصدی زنان از مناصب مدیریتی استان پذیرفتنی نیست

رئیس جمهور کشورمان در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ، یکی از محورهای اصلی برنامه خود را « نگاه ویژه به جایگاه زنان و استفاده از توانمندی آنان در رده های مختلف مدیریتی» عنوان کرد، نگاهی که جامعه زنان کشور را امیدوار کرد پس از طی دوره های پرفراز و نشیب ،خود را برای حضور فعال در عرصه های مدیریتی آماده نمایند و فعالیت بیشتری را برای اثبات توانمندی های خود نشان دهند

7

 

پایگاه خبری چهاردانگه: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: تاریخ جهان شاهد نقش بسیار عظیم و غیرقابل انکار زنان در تحولات گوناگون است. «دکتر عالیه زمانی کیاسری» افزود: امروزه در بررسی سیر تحولات سیاسی،اجتماعی،فرهنگی واقتصادی جوامع، نقش زنان در این فرآیند به شدت مورد توجه قرار گرفته است. وی افزود: برگزاری جلسات، سمینارها و کنگره‌های متعدد در خصوص اهمیت جایگاه زنان و ضرورت بازشناسی نقش وکیفیت حضور آنان در فرآیند توسعه حکایت از اهمیت این موضوع دارد.

 

وی گفت: از این رو با کمی دقت می‌توان دریافت که برگزاری این گونه برنامه‌ها نشان دهنده این واقعیت است که تاکنون یا حداقل در دهه‌های اخیر، نقش زنان به عنوان نیمی از جمعیت جوامع در فرآیند توسعه نادیده گرفته شده که این امر نشان از وجود تبعیضات و نابرابریهای جنسیتی در زمینه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و البته متاثر از نظامات سیاسی و عقیدتی غیر الهی حاکم بر جوامع بوده است.

 

دکتر زمانی کیاسری  تصریح کرد: تحقیقات نشان می دهد جامعه انسانی از عدم حضور واقعی زنان در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی  آسیب های فراوانی دیده و بدین خاطر در دو دهه اخیر اقدامات زیادی با هدف جبران این چالش در دستور کار قرار گرفته است.

 

وی گفت: واقعیت این است که برای رسیدن به تعادل، برابری و رفع تبعیضات و در نتیجه تحقق توسعه پایدار، نیاز به آن است که زنان بتوانند در فرآیند تصمیم‌گیری و مدیریت در سطوح مختلف جامعه مشارکت فعال داشته باشند،که البته این مهم نیازمند الزاماتی است که مهمترین آن اصلاح برخی باورهای نادرست فرهنگی است.

 

وی گفت:خوشبختانه در بسیاری از کشورها این تلاش‌ها، موفقیت‌های چشمگیری را در پی داشته است،که می‌توان به کشورهایی همچون نروژ، دانمارک و فنلاند اشاره نمود که بیش از ۴۰ درصد مناصب تصمیم‌گیری و مدیریت در اختیار زنان است.

دکتر زمانی کیاسری گفت: متأسفانه در بسیاری از کشورهای جهان سوم به دلیل وجود انگاره های فرهنگی تبعیض آمیز و غیر منطقی نسبت به زنان این مسأله چندان مورد توجه نیست و تنها تعداد معدودی از زنان در پست‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری کشورها حضور دارند،که این وضعیت نشان دهنده عمق چالش هایی است که زنان برای دستیابی به جایگاه شایسته شان پیش رو دارند.

 

وی افزود: در ایران علیرغم آن که قانون اساسی راه را برای حضور زنان در اکثر مناصب تصمیم‌گیری و مدیریت باز گذاشته است با این وجود مشاهده می کنیم کمتر از ۱۰ درصد مشاغل مدیریتی در کشور ما به زنان اختصاص یافته است. دکتر زمانی کیاسری گفت: بررسی ها نشان می دهد در جوامعی که هنوز تعادل مطلوب و قابل قبول و مشارکت عادلانه زن و مرد در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی فراهم نشده و فرصت منصفانه بروز خلاقیت و استعداد انسانها برقرار نگردیده است، فرآیند توسعه آن گونه که باید موفق نبوده است.

 

وی افزود: توسعه پایدار هنگامی محقق خواهد شد که زن و مرد و همپای یکدیگر مسئولیت توسعه را بر عهده بگیرند. وی افزود: رشد دختران و زنان تحصیل کرده دانشگاهی و پیشی گرفتن آنان از مردان جامعه در چند سال اخیر، لزوم مشارکت زنان در فرآیند مدیریت را بیش از پیش مطرح می‌سازد.

 

دکتر زمانی کیاسری گفت: دکتر روحانی ،رئیس جمهور کشورمان در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ، یکی از محورهای اصلی برنامه خود را « نگاه ویژه به جایگاه زنان و استفاده از توانمندی آنان در رده های مختلف مدیریتی» عنوان کرد، نگاهی که جامعه زنان کشور را امیدوار کرد پس از طی دوره های پرفراز و نشیب ،خود را برای حضور فعال در عرصه های مدیریتی آماده نمایند و فعالیت بیشتری را برای اثبات توانمندی های خود نشان دهند.

 

وی افزود: دکتر روحانی با سپردن کلید معاونت های زنان و خانواده ، حقوقی و همچنین ریاست سازمان محیط زیست به زنان ، گام موثر و جدی برای عمل به وعده های خویش برداشتند تا به توانایی حضور زنان در عرصه های مختلف مدیریتی اذعان نمایند .

 

وی گفت:با این وجود، متاسفانه این نگاه در استان مازندران چندان قابل ملموس نبوده است. وی گفت:درحالیکه بانوان تحصیلکرده و با دانش استان مازندران به عنوان عضوی از جامعه ی ۵۰درصدی زنان کشور نقش موثری  در تحولات سیاسی ، اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی ایفاء می کنند ، انتظاردارند تعصبات جنسیتی که موجب عدم بهره گیری از پتانسیل بالقوه آنان گردیده  تغییریابد .

 

وی افزود: با این وجود ، نگاهی به تعداد جمعیت زنان و مردان شاغل در استانداری مازندران ، فرمانداری ها و بخشداری های تابعه و تعداد مدیران زن شاغل در مجموعه دستگاههای اجرایی استان نشان می دهد که زنان مازندران برای رسیدن به جایگاه شایسته خویش راه درازی را در پیش دارند که نگاه مردانه یا بهتر بگوییم نگاه مردسالارانه حاکم بر ارکان تصمیم سازی استان بزرگترین مانع در این مسیر است. وی افزود: بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر از تعداد ۱۱۷ پست مدیریتی( به غیر از استاندار ) سهم زنان تنها ۲ سمت بوده که نسبت آن به تعداد مردان مدیر کمتر از ۲ درصد است.

 

وی گفت: اگر مدیرکل اموربانوان و معاون ایشان که لزوماً باید از خانم ها باشند را در این آمار محاسبه نکنیم فقط یک مدیر کل استانداری زن می باشند.دکتر زمانی کیاسری گفت: آنچه مسلم است حاکمیت مردسالارانه، تصور غالب نسبت به توانمندی مردان درمقایسه با زنان و همچنین تصوری که زنان نسبت به مسئولیت های خانوادگی و خانه داری دارند در کنار عدم خودباوری زنان ،باعث کمرنگ شدن حضورآنها در عرصه های مدیریتی شده است.

 

وی با اشاره به نگرش منفی مدیران مافوق در جهت پذیرش زنان در پست‌های کلیدی و مدیریتی گفت: هنگامی که مدیران ارشد به زنان از لحاظ توانمندی و کارآمدی اطمینان ندارند و در مورد موفقیت آنان در سطوح مختلف مدیریتی پیشداوری می‌کنند، مسلماً ارتقای شغلی زنان نیز با مشکل مواجه خواهد شد. وی افزود: متاسفانه به‌رغم همه دستاوردها و موفقیت‌های زنان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، هنوز هم جای زنان در بسیاری از مشاغل و مناصب خالی است و بسیاری از زنان شاغل نیز در جایی مشغول به‌کار هستند که از مهارت‌ها و توانایی‌های بالقوه آنها، به درستی استفاده نمی‌شود.

 

دکتر زمانی کیاسری گفت:اگرچه  نقش آفزینی زنان در عرصه مختلف اجتماعی، طی سالهای اخیر به سرعت افزایش یافته است، اما هنوز هم زنان می‌توانند در این عرصه پیشرفت بیشتری را به دست آورند.وی گفت: این یک واقعیت است که زنان قادرند در سلسله مراتب سازمانی و اداری به بالاترین جایگاه مدیریتی ارتقاء یابند و دستاوردهای پایدارتری را برای جوامع به ارمغان آورند.

 

دکتر زمانی کیاسری تصریح کرد: هرگز نباید از یاد ببریم که  «زنان» کلید رشد و ترقی جوامع به شمار می روند  و مشارکت اجتماعی آنان بر پایه برابری، در همه زمینه‌ها از جمله در فرآیند تصمیم‌گیری و مدیریت ، یکی از پیش نیازهای توسعه پایدار است که کشور ما و همچنین استان ما سخت به آن نیاز دارد.

7 نظرات
 1. احمدی می گوید

  از پایگاه خبری چهاردانگه می خواهیم ایشان را بیشتر معرفی نماید.

 2. احمدی می گوید

  انشا الله خانم دکتر موفق شود با رای آوردن در نمایندگی مجلس ، بتواند برای مشکل بهداشتی چهاردانگه کاری انجام دهد. منطقه چهاردانگه از نظر بهداشتی در مضیقه می باشد.

 3. روح الله مهدی نژاد می گوید

  کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من………. الان موقع رای گیری هستش یکی یکی داره سر و کله نامسولان بخش پیدا میشه مگه الان خانم زمانی که عضو هیت علمی دانشگاه مازندران بود برای کیاسر چکار کرد درمانگاه کیاسر شده قتلگاه قراره یکی از اتاقهای خالی و بی مصرف درمانگاه کیاسر را تبدیل کنند به مرده شور خونه تا دوباره کاری نشه هر که رفت اونجا همونجا بشورنش تحویل خانوادش بدن

  1. کیاسری می گوید

   مشکل بیمارستان کیاسر نبودن امکانات و وسایل و تجهیزات است. هیات علمی بودن یک مسولیت علمی هست و نه عملی. یعنی تدریس در دانشگاه، پرورشی نیروی پزشک متخصص و آموزش به آنها. اصلا بیمارستان کیاسر ربطی به هیات علمی بودن خانم دکتر زمانی نداره. این وظیفه مسولین اجرایی و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی مازندران هست. ضمنا هیچ پزشک متخصصی بدون وجود امکانات جراحی و اتاق عملی نمی تونه در بیمارستان کیاسر مفید باشه که این هم باز بر می گرده به سو مدیریت دانشگاه علوم پزشکی.

 4. محسن می گوید

  ایشان رییس بیمارستان ساری بودند چه ارتباطی با بیمارستان کیاسر دارد. انشا الله نماینده شوند حوزه کاری وسیع تر می شود و این مشکل را حل می کند.

 5. حمید می گوید

  خانم دکتر زمانی نوه آیت الله اسد االله زمانی کیاسری از علمای به نام مازندران و چهاردانگه می باشد.

 6. همکار می گوید

  با سلام خانم دکتر زمانی یک مدیر توانمند و قوی در کار می باشد حتما
  به عنوان یک نماینده می تواند منشا خدمات خیر باشد با آرزوی موفقیت برای دکتر زمانی کیاسری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.