پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

۱۵ مهر روز ملی روستا بر روستاییان زحمت کش چهاردانگه مبارکباد

۱۵ مهر در تقویم رسمی کشور به عنوان روز ملی روستا نامگذاری شد.

0

پایگاه خبری چهاردانگه: شورای فرهنگ عمومی کشور به منظور ارج نهادن به روستاییان و فرهنگ روستایی روز ۱۵ مهرماه را روز ملی روستا نامگذاری کرد تا اهمیت روستا و نقش و اهمیت آن در توسعه پایدار کشور مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.

بخش چهاردانگه دارای یک شهر و ۹۶ روستا  می باشد . ۸۰ درصد جمعیت بخش چهاردانگه در روستا ساکن می باشند، در صورتی که درصد جمعیت روستایی کشور ۳۶ درصد است.

نقش روستا در توسعه ملی

عموما حوزه های روستایی به عنوان قاعده نظام سکونت و فعالیت ملی ، نقش مهمی در توسعه ملی ایفا می کند.چرا که توسعه پایدار سرزمین در گروه پایداری  نظام روستایی  به عنوان زیر نظام تشکیل دهنده نظام سرزمین است. پایداری فضای  روستایی در ابعاد مختلف  می تواند موثری در توسعه منطقه ای و ملی  داشته باشد.

تولید کننده

بدون شک نقش روستا در اقتصاد و خودکفایی و در توسعه پایدار کشور بی بدیل می باشد. روستاییان با تولید کشاورزی و دامی، نقش عمده ای در خودکفایی غذایی مردم دارند. یکی از بهترین راه‌های بدست آوردن دسترسی پایدار به منابع غذایی و مبارزه با فقر توجه به روستا است.

کار و کسب مردم عمده روستاها در سراسر جهان و کشور عزیزمان، کشاورزی و دامپروری و صنایع دستی است که متأسفانه با تغییرات ناخواسته ای که در شکل زندگی روستاییان به وجود آمده از یک سو و مشکلات عدیده کشاورزان و دامپروران و عدم توجه کافی سیاست گذران در این بخش شاهد افزایش چشمگیر آسیب‌ها در روستاها هستیم.

حافظ فرهنگ بومی

نگرانی اصلی کشورها در مقابل جهانی شدن، مسئله تبلیغ و پیشرفت فرهنگ خاص و غیر بومی در جامعه خود می باشد. شاید یکی از دلایل این نگرانی تعامل میان فرهنگ هاست که تعبیر نادرست از آن، که به اشتباه صورت می گیرد موجب شده تا فرهنگ های بومی دگرگون شده و به شکل غیر بومی یعنی جهانی درآیند. البته نباید چنین تصور کرد که همیشه تعامل بین فرهنگ ها موجب نفی یا از بین بردن دیگر فرهنگ هاست.

رسیدن به توسعه پایدار در گرو توجه به فرهنگ بومی هر منطقه، همراه با بهره گرفتن از فرهنگ دیگر مناطق جهان با روش ها و ابزارهای گوناگون است.

روستا به علت شرایط بافت مختص خود کمتر مورد تهاجم فرهنگی قرار می گیرد و روستاها می تواند یکی از مهمترین پایگاه های حفظ فرهنگ و زبان بومی باشد.

شرط  اصلی حفظ و هویت فرهنگی توسط روستاییان مستلزم احترام ویژه به روستا و فرهنگ آن می باشد نه آنکه متاسفانه در فیلم ها روستایی را نشان می دهند که یک فرد ساده با هوش و فهم پایین می باشد.

حافظ امنیت کشور

روستا در حفظ امنیت کشور  نقش بارزی دارد. تعداد زیاد شهدا روستایی در دفاع مقدس  نشان دهنده اهمیت روستاییان در حفظ و امنیت کشور دارد. روستایی در بعد اقتصادی و هم در بعد نظامی به امنیت پایدار کشور کمک شایانی می نماید.

نقش تاثیر گذار در انتخابات

مشارکت بالای روستاییان در انتخابات مختلف نشادن می دهند  روستاییان برای  سرنوشت کشور خود ارزش فوق العاده ای قایل هستند و در تمام عرصه ها برای استقلال و پیشرفت کشور عزیز ایران در تلاش می باشند.

نویسنده: حامد خلیلی ازنی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.