پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

گزارش تصویری از قلع و قمع ۱۷ مورد بنای غیرمجاز در چهاردانگه ساری

0

رئیس کل دادگستری استان مازندران از اعاده به وضع سابق و قلع و قمع ۱۷ مورد بنای غیرمجاز در راستای اعمال تبصره 2و 3 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات در بخش چهاردانگه ساری داد.با حضور رئیس حوزه قضایی کیاسر، نیروی انتظامی و مراجع ذیربط ۱۷ مورد مستحدثات غیرمجاز در روستاهای عالی کلا، وری ،کنیم صحرا و لالا در بخش چهاردانگه ساری تخریب و به وضع سابق بازگشت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.