پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

مهندس محمد دامادي

فردا: بازديد معاون راه روستایی وزیر راه و شهرسازی از چهاردانگه

عضو شورای اسلامی بخش چهاردانگه در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری چهاردانگه ساری از حضور آقاي سید حسین میر شفیعی، معاون راه روستایی وزیر راه و شهرسازی در بخش چهاردانگه خبر داد.