پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

مناسب سازی معابر

معلولیت دستگاه‌های عمومی مازندران در برابر توان‌یابان

استان مازندران حدود ۵۸ هزار و ۸۰۰ معلول تحت پوشش بهزیستی دارد که بیش از ۷۰ درصد آنها دارای معلولیت جسمی حرکتی بوده و نیازمند ایجاد شرایط مساعد جهت برخورداری از خدمات دستگاه ها و نهادهای عمومی…