پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

مراسم افتتاح دفتر چهاردانگه نيوز

چهاردانگه نیوز پنجره ای رو به دنیا باز نمود

دکتر شجاعی با تاکید به اینکه اگر خبری در چهاردانگه نیوز منتشر شود فقط در چهاردانگه پخش نمی شود افزود: امروز فناوری رسانه پیشرفت کرده است و تمام اهالی چهاردانگه از هر کجا دنیا می توانند اخبار چهاردانگه…

گزارش تصويري مراسم افتتاح دفترپايگاه خبري چهاردانگه نيوز(بخش دوم)

مراسم افتتاح دفتر پايگاه خبري چهاردانگه نيوز و آئين تجليل از خبرنگاران و اهالي رسانه ي بخش چهاردانگه روز گذشته، پنجشنبه 30 مرداد 1393 در محل آمفي تئاتر مجتمع فني و حرفه اي شهر كياسر برگزار شد.

خبرنگارن چهاردانگه گوش شنوا و چشم بيناي مسئولين هستند

وی خبرنگاران را شیفتگان، عاشقان و دلسوزان منطقه چهاردانگه نامید و تاکید كرد: خبرنگاران منطقه چهاردانگه تمامی مشکلات را تحمل می کنند تا واقعیت منطقه را به سمت سویی ببرند که در حقیقت گوش شنوایی و چشم…

گزارش تصويري مراسم افتتاح دفترپايگاه خبري چهاردانگه نيوز(بخش اول)

مراسم افتتاح دفتر پايگاه خبري چهاردانگه نيوز و آئين تجليل از خبرنگاران و اهالي رسانه ي بخش چهاردانگه روز گذشته، پنجشنبه 30 مرداد 1393 در محل آمفي تئاتر مجتمع فني و حرفه اي شهر كياسر برگزار شد.