پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

مازارستاق

شکواییه مردم تعدادی از روستاهای بخش چهاردانگه از تعلل مسئولین

به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه در پی خشکسالی سال جاری و خشک شده بیش از 300 هکتار شالیزار روستای مازارستاق و روستاهای اطراف شکواییه از سوی مردم برای پایگاه خبری چهاردانگه ارسال شده است که به شرح ذیل می باشد: استاندار محترم استان مازندران…

گنج در چهاردانگه ساری !!! /تپه ای که بخاطر شایعات وجود گنج شهرت دارد !

به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه به نقل از پایگاه خبری ساری شهرشادی روستای مازارستاق در منطقه چهاردانگه ساری یکی از آن دسته روستاهای است که شهرت آن در مازندران و حتی کشور به دلیل شایعات زیاد وجود گنج های بسیار در زمین های این روستا است.