fallah-ostandar

آقای استاندار دیگر کسی روی قول های شما حساب باز نمی کند!

حتما به یاد دارید که تابستان سال گذشته هم استاندار مازندران وعده سفر هیات دولت در پائیز را داد اما این امر محقق نشد و وی برای دومین بار وعده داد که اینبار بی شک دولت در بهار راهی مازندران خواهد شد، اما اگر گفته های معاون اجرایی رئیس‌جمهور درست باشد( که به احتمال فراوان درست است) این دومین بار است که قول استاندار مازندران عملی نمی شود و با این حساب چاره ای جز این باقی نمی ماند که منتقدان فکر کنند ما حتما توانایی و قدرت آوردن دولت به مازندران را نداریم!
rabi-falah-jelodar

فرماندار ساری ابقاء شد

استاندار مازندران با بیان اینکه فرماندار ساری از مدیران توانمند بوده و از وی رضایت کامل دارم، گفت: فرماندار فعلی ساری ابقا شد و جابه‌جا نمی‌شود.