پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

فرماندار ساري

آیا ما زیر ساخت جاده ای برای حمل و نقل به كياسر را داریم؟

فرماندار ساري به مصوبه احداث پالایشگاه کیاسر ساری اشاره کرد و بیان داشت: فضایی در مازندران به ویژه در منطقه کیاسر مبنی بر ساخت پالایشگاه مطرح شده است ،ولی اولین سوال این است که آیا ما زیر ساخت جاده ای…