پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور رده

معرفي روستا

معرفی روستای کردمیر چهاردانگه

روستای کردمیر در 90 کیلومتری جنوب شهر ساری در بخش چهاردانگه ،در دهستان پشتکوه در 53 درجه و43 دقیقه و 38 ثانیه شرقی و 36 درجه و 14 دقیقه و 7 ثانیه شمالی واقع شده است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران که در سال 1395 صورت گرفته، جمعیت آن 375 نفر…

معرفی روستای خلرد چهاردانگه

روستای خلرد در ده کیلومتری جاده اصلی کیاسر از ایستگاه دارپشت، در دهستان چهاردانگه بخش چهاردانگه شهرستان ساری واقع شده است. خلرد از سه جهت در محاصره کوههای اطراف است و امکان توسعه و گسترش روستا به سوی دشت، تنها قسمتی از جهت شمال غربی آن…