پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

زندگینامه شهید محمد تورانی از روستای ایلال + تصاویر

شهید محمد تورانی در سال ۱۳۳۶ در روستای ایلال چهاردانگه متولد شد. شهید محمد تورانی ، فرمانده شهیدی که درخانه اش نیز به او انگ نفاق زده بودند!!شهیدی که جنازه او توسط منافقین به آتش کشیده شد. شهیدی که…

پدر معلم شهید هوشنگ قدبنان به فرزند شهیدش پیوست

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری چهاردانگه ، دیشب محمد رحیم قدبنان پدر معلم شهید هوشنگ قدبنان بعد از سال ها فراغ به فرزند شهیدش پیوست. شهید هوشنگ قدبنان 12 اردیبهشت 1344 در روستای کنیم متولد شد و در 1

تیرماه سیزده شو؛ جشن آیینی تیرگان طبری

به گزارش ایرنا، در مازندران از کهن ترین زمان، در هر ماه جشنی برگزار می شد و از این جشن های دوازدگانه تـنها جشن تیرگان با نام تیرماه سیزه شو (شب سیزده تـیرماه) هنوز در استان برگزار می شود، اما برگزاری