پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

۲۸ هکتار از اراضی ملی بخش دودانگه مازندران خلع ید و رفع تصرف شد

0

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با حضور میدانی در اجرای حکم رفع تصرف و خلع ید از 28 هکتار از اراضی ملی بخش دودانگه ساری گفت: متهم پرونده علیرغم آگاهی از عدم هرگونه مالکیت نسبت به عرصه مورد تنازع، با قصد مجرمانه و سوء نیت، نسبت به فروش عرصه های ملی اقدام کرده بود.
به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، محمد کریمی در این خصوص گفت: در سال 1398 اداره کل صمت استان، نسبت به صدور گواهی کشف معدن برای فردی در منطقه تلکاچال روستای شلدره و امامزاده علی بخش دودانگه اقدام کرد.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران تصریح کرد: با توجه به اینکه قسمت زیادی از عرصه، دارای پوشش درخت و درختچه بوده، اداره کل منابع طبیعی مخالفت خود را با صدور مجوز معدن اعلام کرده است.
دادستان مرکز مازندران اظهار کرد: متهم با قصد مجرمانه و سوء نیت نسبت به فروش عرصه های ملی اقدام کرده و در پرونده قضایی خود صراحتاً به فروش 28 هکتار از اراضی ملی اقرار کرده است که این امر خود دلیلی بر انتساب بزه ارتکابی و صدور حکم محکومیت نامبرده بر اساس دادنامه صادره از دادگاه های کیفری دو ساری و تجدیدنظر استان مازندران است.
کریمی با بیان اینکه بر اساس رای صادره قضایی، متهم محکوم به حبس و اراضی خلع ید شده است، افزود: محکوم علیه با اجرای حکم قضایی روانه زندان شده و اراضی مورد نظر نیز امروز خلع ید و به انفال بازگشت داده شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.