پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

موفقيت نهاد مديريت شهري در گرو تعادل و تعامل شورا و شهرداري است

شورا و شهرداري دو بازوي يك پيكره هستند به نام نهاد مديريت شهري كه حيات و حركت اين پيكره مستلزم نشاط و پويايي اين دوبازو و نيز سلامت و تعادل و تعامل آنهاست .

0

 

به گزارش چهاردانگه نیوز، به نقل از روابط عمومی شورای شهر ساری، نقیبی با بیان اینکه شوراي شهر بازوي تصميم گيري و نظارتي و شهرداري نيز بازوي اجرايي نهاد مديريت شهري محسوب مي شوند بديهي است افزود موفقيت اين نهاد درگرو عملكرد درست و تعامل منطقي شورا و شهرداري است و بالعكس چنانچه اين دوبازوخلاف جهت يكديگر و در فضايي تهي از تعامل حركت كنند ، نه تنها موفقيتي نصيب مديران شهر نمي شود بلكه خساراتي به شهر و شهروندان وارد خواهد شد كه بعضا جبران ناپذير مي باشد.

New-Image.jpg200

بنابراين هر چه سطح همكاري و همياري شورا و شهرداري بيشتر باشد ضريب موفقيت نهاد مديريت شهري افزون تر خواهد بود چنانكه نمونه هاي عيني در اين رابطه كم نيست و از مصاديق بارز آن مي توان به ارتقاء سطح كمي و كيفي فعاليت شورا و شهرداري ساري طي چند سال اخير اشاره كرد كه در سايه عواملي چون تخصص محوري ، كارآمدي ، تعهد نسبت به شهر و شهروندان بويژه تعامل موثر و حساب شده بين اعضاي شورا ونيز بين شورا و شهرداري ، شاهد تحولات چشمگيري در تمام حوزه هاي وظيفه مندي شهرداري اعم از عمران و مبلمان شهري ، معماري شهر ، بهداشت محيط شهري ، توسعه فضاي سبز ، آسفالت معابر ، تملكات و بازگشايي ها ، زيباسازي شهر ، ساماندهي پسماندها ، افزايش پاركينگ هاي عمومي ، افزايش پاركهاي شهري ، فعاليت هاي فرهنگي ، توسعه در حوزه فناوري و… بوده ايم كه در بسياري موارد كم نظير و در برخي زمينه ها نيز اقدامات بي نظيري در شهر صورت گرفت هر چند براي رساندن شهرمركز استان به جايگاه واقعي و تاريخي اش باز هم بايد تلاش كرد اما غرض اين است كه در صورت همخواني، هم آوايي و همگرايي و هم افزايي شورا و شهرداري ، ميتوان اين مسير را با سرعت ، دقت و جديت بيشتري پيمود.

شهرداري به عنوان بازوي اجرايي نهاد مديريت شهري در كنار اجراي مصوبات شورا مي بايست داراي قوه ابتكار و خلاقيت بوده و در راستاي مديريت هزينه ها ، كسب درآمد ، توسعه سرمايه گذاري ، جلب مشاركت مردم و اجراي طرح ها خلاقانه عمل كند و در راستاي بكارگيري توان كارشناسي مجموعه مديريت شهر ، از پتانسيل تصميم گيري و نظارت شورا بيشترين استفاده را ببرد .

شوراي شهر نيز به عنوان پارلمان محلي داراي دو وظيفه اصلي تصميم گيري و نظارت است كه بر اساس قانون به شهرداري محدود نمي شود هر چند در دوره هاي نخست فعاليت شورا بدليل نبود تجارب مفيد كار شورايي و عدم همكاري برخي دستگاه ها در به رسميت شناختن جايگاه نظارتي شورا ، فعاليت اين نهاد فقط در حيطه شهرداري محدود شده بود اما اكنون كه شورا به دوران بلوغ خود نزديك شده و ۱۵ سال از عمر ان مي گذرد تمام دست اندركاران اين نهاد و منتخبان مردم در تلاش هستند تا جايگاه واقعي شورا را تبيين و نهادينه سازند لذا شورا در بخش نظارت ، اختياراتي فراتر از حوزه شهرداري دارد وبايد ظرفيت تصميم گيري و نظارتي اش به ساير دستگاه هايي كه در رابطه با خدمات شهري داراي ماموريت و مسئوليت مي باشند تسري پيدا كند زيرا در اين صورت است كه شورا در ضمن نظارت و اشراف بر فعاليت ساير دستگاه ها مي تواند زمينه هماهنگي بين شهرداري و ديگر سازمانهاي خدمات رسان را فراهم آورده و اهداف مديريت واحد شهري را كه البته مدتهاست در محاق فراموشي است ، محقق سازد و از قضا دراين صورت توفيق شهرداري در اجراي پروژه ها و طرح هاي عمراني ، اجتماعي ، فرهنگي نيز به لحاظ اين هماهنگي و همراهي ، سهل الوصول خواهد شد.

اميد كه با ارتقاء جايگاه نظارتي شورا و استمرار همين روحيه تعاملي در بين شورا و شهرداري ساري و البته با همكاري و حمايت دستگاه هاي اجرايي شاهد توسعه روز افزون شهر مركز استان باشيم بويژه آن كه تجربه شيريني از اين تعامل و اتفاق و همدلي در يكي دوسال اخير براي مديران شهر ساري با قي مانده كه در اجراي پروژه ها ، آغاز پروژه هاي اساسي ، بازگشايي و تعريض ميانگذر ها و كمربندي ها ، تحقق بودجه و تصويب بودجه اي افزون تر و چشمگير تر ، افزايش سطح سرمايه گذاري بخش خصوصي ، جذب اعتبارات ملي و استاني و … خود را نشان داده است بنده سالروز تاسيس شوراها رابه همه شورائيان و مديران و كاركنان و كارگران شهرداري وبخصوص شهروندان عزيز كه صاحبان اصلي اين نهاد مردمي مي باشند تبريك عرض مي كنم وآرزو دارم مردم شريف و متدين ساري به همه مطالبات خود در اتباط با داشتن شهري توسعه يافته ، آباد و پيشرفته دست پيدا كنند.

اين امر ميسر نمي شود مگر با مشاركت فعال خود شهروندان كه ناظران و داوران واقعي عملكرد مديران شهر مي باشند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.