پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

شعری محلی به یاد پدر

خانم ام کلثوم عالیشاه شاعر اهل روستای قلعه، منطقه دوسرشمار، شعر محلی را که در وصف پدر مرحومشان ( مرحوم عباسعلی عالیشاه ) سروده اند. ضمن انتشار این شعر یادی می کنیم از همه ی پدرانی که اینک اسیر خاک هستند و سایه ی پر مهرشان دیگر بر خانواده گسترده نیست و برای شادی روحشان فاتحه ای قرائت می کنیم.

1

پدر واژه ای است که گرمی وجودش و سایه ی حضورش پشتوانه و امید هر فرزندی است. زحمت و سختی هایی که به ویژه پدران بخش چهاردانگه در کار طاقت فرسایی که با زندگی در بستر کوهستان اجتناب ناپذیر بود و اینک کمترین کاری که می توانیم با دیدن کمر خمیده و چهره ی خسته و پر چین و چروک آنها انجام دهیم، احترام و نیکی به آنها و همچنین به مادران است. اما بودند پدران زحمتکشی که اینک اسیر خاک شده اند و فرزندان شاید این آرزو را داشته باشند که تنها برای لحظه ای به شانه های پرتوانشان تکیه دهند و از گرمای وجودش برای لحظه ای بهره ببرند.

روز ۱۳ رجب و تولد امیرالمومنین علی (ع) بهانه های است که یادی کنیم از پدرانمان و یادی کنیم از زحمت ها و مرارت هایی که برای بزرگ شدنمان کشیده اند و اینک منتظر مهر و محبت ما هستند و بیش از این هم چیزی نمی خواهند. روز پدر که به نام نامی یگانه مرد و پدر روزگار حضرت علی (ع) مزین شده است، می تواند آغازی باشد برای مهر ورزیدن و محبت کردن به این عزیزان و اینکه اگر از پدرانمان دور هستیم این فرصت را غنیمت بشماریم و مهر و محبتی که روزی آنها با تمام وجود بر ما ارزانی داشته اند از آنها دریغ نکنیم.

خانم ام کلثوم عالیشاه شاعر اهل روستای قلعه، منطقه دوسرشمار، شعر محلی را در وصف پدر سروده اند. ضمن انتشار این شعر یادی می کنیم از همه ی پدرانی که اینک اسیر خاک هستند و سایه ی پر مهرشان دیگر بر خانواده گسترده نیست و برای شادی روحشان فاتحه ای قرائت می کنیم.

………………………………………………………………

« تِره اینتی نِشون هَسته »

 تِـه جـان قَـد کَمـون هَستــه
تِـه چِش هـا مِهـرِبـون هَستـه
تِــه  دِل  دریـــای   اُ  واری
زِلال  هَستــه، رَون  هَستـــه

 « تِره اینتی نِشون هَسته »

 تِـه دَست مِـه سایـه وُن هَستـه
تَـه هِمـت کَـهـکِشـون هَستـه
اگـر صـد سـال بوئـه مِـه عمر
تِـه یـاد اینجـه جِـوون هَستـه

 « تِره اینتی نِشون هَسته »

 بِـرو تِـه  خَستــه دوش دور
مِـره هـاکُـن دَره جِـه یـور
کـه مِـن خاشکِ  زمین هَستمو
تِـه بخشش آسِمــون هَستـه

 « تِره اینتی نِشون هَسته »

 مِـه دِل تاریـک مـاهـهِ شـو
تِـه  ای  استـاره ی  سـو سـو
بِـرو مِـه دست بَیـر اَمــرو
مِـه دِل بی همزِبـون هَستـه

 « تِره اینتی نِشون هَسته »

شاعر: ام کلثوم عالیشاه ( جویا )

این مطلب در تاریخ اول اریبهشت 1395 منتشر شده بود و بازنشر است.


1 نظر
  1. مجید می گوید

    سپاس بیکران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.