پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

شعري به مناسبت سفر مقام معظم رهبري به مازندران در سال 1374

خانم ام كلثوم عاليشاه از شاعران توانمند منطقه ي دوسرشمار ( روستاهاي: بالاده ، پايين ده ، تيله بن ، قلعه ، ميرافضل واوسر ، واوسرنو ) از توابع دهستان چهاردانگه بخش چهاردانگه مهر ماه سال 1374 و در زمان سفر مقام معظم رهبري به مازندران و چهاردانگه شعري را سروده بودند كه با كسب اجازه از ايشان در پايگاه خبري چهاردانگه نيوز منتشر مي شود.

0

 

در مهر سال 1374 مقام معظم رهبري به استان مازندران سفر كرده بودند. ايشان در طي اين سفر در بخش چهاردانگه هم حضور يافتند و ضمن بازديد از روستاي اروست و ديدار با دانش آموزان مدرسه ابتدايي اين روستا با حضور در دبيرستان شبانه روزي المهدي تلمادره به ايراد سخنراني پرداختند. خاطره ي سفر حضرت آيت الله خامنه اي، رهبر معظم انقلاب به بخش چهاردانگه هيچ گاه از خاطره ها پاك نخواهد شد.

 

خانم ام كلثوم عاليشاه از شاعران توانمند منطقه ي دوسرشمار ( روستاهاي: بالاده ، پايين ده ، تيله بن ، قلعه ، ميرافضل واوسر ، واوسرنو ) از توابع دهستان چهاردانگه بخش چهاردانگه مهر ماه سال 1374 و در زمان سفر مقام معظم رهبري به مازندران و چهاردانگه شعري را سروده بودند كه با كسب اجازه از ايشان در پايگاه خبري چهاردانگه ساري منتشر مي شود.

 

خانم عاليشاه اين شعر را در 23 مهرماه 1374 سروده بودند.

 

rahbar

 

به  مناسبت تشریف فرمایی مقام معظم رهبری به استان مازندران

 

رهبر  به  دیـــار  پــاك    یاران آمـــــد           بر سبـزه و گـل به ســان بــاران آمد

در دامن  پاییـز  و  خــــزان ابر بهـــــار           با نالـــــه به خـــاك ســر بـداران آمد

آن آئینــــه ي ولایت و مــــرد فقیــــــه           با توشـه ي نور چـو درّ رخشــان آمد

بــاران  صمیمیت   به   پایش  ریزیــــم           با  ديـدن  او  غصــه  به   پایــان آمد

بلبل به چمن به همره نرگـس و یاس           پیش  قدمش   به  صد  خرامان آمد

بر دیده ي دل جـاي شــود مقــدم او           با  دیدن  او  باز  به  تــن  جـــان آمد

آن رهبر و آن مرشد و آن چشم امیـد           امــروز  به  خـانــه ي  شهیــدان آمد

از   دیـدن   روح  مـاه   و مهتابـي  او           از  دامـن  چشــم سیل  طوفــان آمد

بس شادی و شور و هلهله شد بر پا           از كـــوه عــرب موســی عمـــران آمد

                                                                ام كلثوم عاليشاه – مهر74

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.