پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

رتبه اول آموزش و پرورش چهاردانگه درثبت نام دانش آموزان در سناد

مسعودیان زاده رییس اداره آموزش و پرورش منطقه چهاردانگه خبر داد: از میزان ثبت نام دانش آموزان در سایت سناد، منطقه چهاردانگه با % 87/99 رتبه اول استان را در ثبت نام دانش آموزان کسب نموده است.

0

 

مسعودیان زاده رییس اداره آموزش و پرورش منطقه چهاردانگه خبر داد: از میزان ثبت نام دانش آموزان در سایت سناد، منطقه چهاردانگه با % 87/99 رتبه اول استان را در ثبت نام دانش آموزان کسب نموده است.

 

به گزارش ايگاه خبري چهاردانگه نيوز، به نقل از روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه چهاردانگه، سید محمد مسعودیان زاده رییس ستاد ثبت نام منطقه در گزارشی ابراز داشتند: براساس آخرین ارزیابی اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران از میزان ثبت نام دانش آموزان در سایت سناد، منطقه چهاردانگه با % 99/87 رتبه اول استان را در ثبت نام دانش آموزان کسب نموده است.

 

در ضمن میزان ثبت نام دانش آموزان در سایت سناد به تفکیک مقاطع به شرح جدول ذیل می باشد.

 

میزان ثبت نام دانش آموزان منطقه چهاردانگه درسایت سناد به تفکیک مقاطع

ردیف

مقطع

درصد ثبت نام

1

 ابتدایی

99/77

2

متوسطه اول

100

3

متوسطه دوم ( نظری)

99/72

4

متوسطه دوم ( کارودانش)

100

مجموع

99/87

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.