پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

خدمت؛ اصلی ترین معیار رویکرد مردم به دولت هاست!(صادقعلی رنجبر)

بنابراین ما هفته دولت را هفته شفافیت کارکردی، ارزیابی راهبردی، انطباق ادعاها و عملکردها، اندازه گیری رضایتمندی ها، سنجش موفقیت ها، انتشار آمار بهبودها، ترسیم منحنی تغییرات، برجسته سازی تحقق وعده های انتخاباتی، پاسخگویی به مطالبات عمومی، ابهام زدایی از ذهنیت ها، معرفی اولویت ها، توسعه مشارکت ها، افزایش همدلی ها و کاهش کدورت ها و در یک جمله مقایسه خود با سیره اجرایی و اخلاقی شهیدان رجایی و باهنر در تجمیع دو التزام فکری و عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه می دانیم.

0

 

ضمن تبریک و تهنیت خالصانه و وجدانگیز به همه مدیران خدوم  جامعه در عرصه های مختلف اجرایی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، نظامی، انتظامی و امنیتی، یاد آور می شویم هفته دولت که به مناسبت شهادت شهیدان بزرگوار رجایی و باهنر در 8 شهریور سال 1360 به دست منافقین کوردل نامگذاری شده است، فرصتی استثنایی برای دولت مستقر جهت ارائه آمار موفقیت ها در عرصه خدمت به مردم و نیز توسعه بستر مشارکت مردم در برنامه هاست و از این رو این هفته را هفته افزایش شفافیت عملکردها، مانور آمارها و تکثیر مقبولیت دولت ها نیز تلقی می کنند!

بزرگترین مشخصه دولت های منتسب به شهیدان رجایی و باهنر، مردمی بودن، مکتبی بودن و خدمتگزار بودن آنهاست و برجسته ترین ویژگی رفتاری آنها برخورداری از صداقت و خلوصی بود که انصافاً سرآمد همه دولت ها از ابتدا تا اکنون است!

دولت های شهیدان رجایی و باهنر، نه پس از شهادتشان، بلکه در زمان استقرار نیز در اوج تخریب ها و ترور شخصیت ها محبوب القلوب بودند و استقبال مردم از سادگی رفتارها، مقاومت در معیارها، تجلی اقتدارها و تجمیع ولایتمدارها در کابینه های این بزرگوارها را نمی توان به استناد اسناد و شواهد بر جای مانده و به اعتبار عینیات شاهدان عینی انکار کرد و یا با اغماض بخشی از واقعیت ها، حقایقی را تحریف کرد!

هفته دولت، هفته تأسی دولت از سیره رفتاری و اجرایی شهیدان رجایی و باهنر است که موفق شدند با شعار دولت مکتبی، دولت و در نهایت، نظام را از خطر تفکرات نفاق گونه و سکولاریزیمی لیبرال ها و کلیه گرایشات غربی و یا حتی شرقی آن زمان نجات داده و علاوه بر آن، افکار عمومی را به وجود لایه های توانمند اجرایی در درون نظام امیدوار و متقاعد کنند!

بنی صدر که با سالوس و مهارت های ویژه جامعه شناسانه در آن زمان به کرسی ریاست جمهوری رسیده بود و تیم مختلط او متشکل از لیبرال ها و منافقین، مدینه فاضله ای به جز غرب نمی شناختند و به همین خاطر با تمام توان علیه کارآمدی شهیدان رجایی و باهنر موضع گیری کرده و با هر آن چه که در چنته داشتند، به عنوان آتش تهیه علیه نیروهای نوظهور حزب اللهی در عرصه های بالادست اجرایی و مشخصاً شهیدان رجایی و باهنر شلیک کرده و سیاست خسته کردن تدریجی و دلسردسازی نیروهای مؤمن جامعه را در پیش گرفته بودند.

به هر حال نظر به روحیه مصمم شهید رجایی و حمایت قاطع اکثر مردم و نیز حزب جمهوری اسلامی به رهبری شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و سایر همفکران ایشان، بنی صدر و منافقین به اهداف شوم خود نرسیده و با رأی عدم کفایت سیاسی مجلس شورای اسلامی به بنی صدر، وی با آرایش زنانه و در نقش همسر سرکرده منافقین از کشور فرار کرده و به دامان غرب پناه بردند و ما نیز در حالیکه با رأی سیزده میلیون نفری به شهید رجایی در برابر رأی ده میلیون نفری به بنی صدر، دوران جدیدی از مدیریت اجرایی در کشور را تجربه می کردیم، متأسفانه با دو انفجار مخوف در هفتم تیر ماه و هشتم شهریور ماه سال 1360، توفیق ادامه حضور این اصحاب ولایت را از دست داده و به سوگ نشستیم!

اما با انتخاب قاطع و 16 میلیون نفری رهبری معظم انقلاب به عنوان رئیس جمهور و جانشین شهید رجایی، که خود نیز در همین ایام قربانی تروریسم نفاق شده بودند، نامگذاری ایام شهادت شهیدان دولت یعنی رجایی و باهنر به عنوان هفته دولت، دوباره همه چیز به جای اول خود برگشت و ما مصمم شدیم که حتی در غیاب این شهدای بزرگوار، منش و روش مدیریت آنها را استمرار بخشیم و هر کس که رفتاری بجز این سیره مؤمنانه داشته باشد، طبعاً محکوم به طرد از نگاه مردم و نیروهای مؤمنی است که سپر دفاع از آرمانهای نظام اند!

از این رو در درون نظام علیرغم حضور طیف ها، جبهه ها، جناح ها و حتی بافت ها و باندهای متنوعی که گاهگاه با استقبال و رویکرد عمومی در انتخابات مواجه می شوند و عنان قدرت را به دست می گیرند، اما اساسی ترین و مهمترین معیاری که تعیین کننده رویکرد مردم و یا استمرار چنین رویکردی است، خدمت به جامعه با برخورداری از اندیشه های ولایی است.

دولت ها با گرایشات ائتلافی، رادیکالی، سازندگی، اصلاح طلبی، اصولگرایی و اعتدال، زمانی می توانند استمرار و یا تکرار رویکرد انتخاباتی مردم به خود را شاهد باشند که ادامه دهنده واقعی و صدیق راه شهیدان رجایی و باهنر در برخورداری از نگرش مکتبی، منش ولایی و روش قانون گرایانه و در عین حال آکنده از مسئولیت پذیری و خدمت به جامعه و انگیزه الهی برای جلب رضایت مردمی باشند که ولی نعمتان واقعی مسئولین جامعه اند.

بنابراین ما هفته دولت را هفته شفافیت کارکردی، ارزیابی راهبردی، انطباق ادعاها و عملکردها، اندازه گیری رضایتمندی ها، سنجش موفقیت ها، انتشار آمار بهبودها، ترسیم منحنی تغییرات، برجسته سازی تحقق وعده های انتخاباتی، پاسخگویی به مطالبات عمومی، ابهام زدایی از ذهنیت ها، معرفی اولویت ها، توسعه مشارکت ها، افزایش همدلی ها و کاهش کدورت ها و در یک جمله مقایسه خود با سیره اجرایی و اخلاقی شهیدان رجایی و باهنر در تجمیع دو التزام فکری و عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه می دانیم.

ما در هفته دولت، علاوه بر نگاه تکریمی به شهیدان رحایی و باهنر و سایر شهدای دولت، از دولت ها و دولت مردانی نیز تجلیل می کنیم که در فرایند تأسی از همین الگوهای بزرگ به اندازه توان خویش، مظهر کاملی از انگیزه های خدمت اند و از هیچ تلاشی برای بازکردن گره های مشکلات مردم فروگذار نمی کنند و خوشبختانه در نظام ما حائز آرای اکثریت اند و افتخار ما نیز همین است که ما علیرغم همه سایش های درون نظام بین جناح هایی که در منشور برادری امام راحل و منویات رهبری معظم انقلاب، خودی تلقی می شوند، همواره برخوردار از سالم ترین دولت ها در مقایسه با تمامی حکومت های جهان و مخصوصاً دولت های فاسدی هستیم که متأسفانه بر غالب سازمان ها و نهادها و رسانه های بین المللی مسلط بوده و همان ها با انحصار مطلقی که در اقتصاد جهانی برای خود ایجاد کرده اند، تعیین کننده معیارهای حقوق بشری جهان نیز هستند!

علیهذا هفته دولت، هفته پیوند مجدد با مردمی است که یک لحظه از سنگرهای دفاع از آرمان های نظام و حمایت از مسئولین جامعه پا عقب نکشیده و همچنان مصمم به حضور در صحنه و پیمایش در خاکریزهای اقتصادی و فرهنگی در سال موسوم به فرهنگ و اقتصادند و علیرغم مشکلات و مشقات ناشی از تحریم های فلج کننده نظام سلطه جهانی، به ندای رهبری معظم انقلاب لبیک گفته و امروز از فعالان جبهه اقتصاد مقاومتی اند و نه تنها چشم به عنایات شیطانی و کذب استکبار جهانی ندوخته اند، بلکه با اتکا به نیروها و سرمایه های داخل کشور، چشم انداز برخورداری از اقتصاد مستقل ملی را با ضریب آسیب پذیری صفر در قبال تحولات منفی اقتصاد بین المللی ترسیم می کنند.

در پایان ضمن تبریک مجدد هفته دولت به همه مردم و نیز دولت محترم تدبیر و امید و مشخصاً به مدیران ارشد و استانی و شهرستانی مازندران، تصریح می کنم که مدیریت ارشد استان باید با بکارگیری همه پتانسیل های مدیریتی، کارشناسی و سرمایه ای و نیز با تشویق کارمندان نمونه و توانمندی که پایه های موفقیت هر دولتی را تشکیل می هند، استان مازندران را از این حالت آچمز و تقریباً ایستا خارج کرده و به استانی مولّد و پویا مبدّل کند و نگذارد که روند فاصله گیری منفی ما با سایر استانهای تحول یافته، همچنان ادامه یابد!

صادقعلی رنجبر-عضو هیئت علمی دانشگاه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.