پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

جلسه اي پيرامون ساماندهي پسماند با حضور مدير كل امور روستايي

جلسه اي پيرامون ساماندهي پسماند با حضور مدير كل امور روستايي، مسئولين استاني و شركت سرمايه گذار هلندي تشكيل شده است .

0

صبح آدينه، جلسه اي پيرامون پسماند با حضور مدير كل امور روستايي ،معاون مدير كل شهري ،مدير عامل شركتهاي تعاوني دهياريهاي استان و اعضاي يك شركت سرمايه گذار از(سفارت) هلند برگزار گرديده است .

-1-1-10000055

در اين جلسه ابتدا مهندس عبدي طي سخناني خاطر نشان كردند : در بحث پسماند بايد به دنبال راهكارهاي پيشگيرانه بود و در اقدام نخست آن بايد براي كاهش حجم پسماند توليدي و مديريت صحيح آن در استان برنامه ريزي نمود .

ايشان ادامه دادند بخش هاي صنعت ،كشاورزي و پزشكي بايد پسماند توليد شده مربوط به خود را مديريت كنند و براي استفاده صحيح از اين پسماندهاي مختلف بايد ترتيبي اتخاذ گردد كه يك راندمان مثبتي از اين زباله ها فراهم گردد .

در اين جلسه كه اعضاي شركتي از هلند مهمان اين نشست بوده اند تصميماتي در رابطه با ساماندهي پسماند استان اتخاذ گرديده است .

-1-100000022

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.