پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

تصاویر و مراحل کشت نشا در شهر کیاسر

0

 

تصاویر ارسال شده توسط خانم اشرف نژاد عکاس و خبرنگار چهاردانگه نیوز

 تیم جار

محلی که شالی را در آن پرورش می دهند تا برای نشا آماده شود

Photo5078 Photo5077

تِلِرزنی

DSC06095

لَترو(latro)

زمین آماده برای نشا شالی

 DSC06044

تیم کَنی

دسته نمودن شالی ها برای پخش کردن درون زمین

DSC06032

تیم کَشی

بردن شالی های دسته شده برای پخش درون زمین های آماده برای نشا

 DSC06085

تیم به زمین

پخش نمودن شالی ها در زمین 

 DSC06028

و در آخر نشـا

DSC06081

ادامه تصاویر

n3 n2 n1

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.