پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

بامداد بهار کیاسر-قطعه شعری از دیوان استاد محمد نژاد

استاد مهدی محمد نژاد کیاسری، معلم فرهخته، شاعر توانا و محقق در تاریخ و فرهنگ بومی، در سال ۱۳۱۶ در شهر کیاسر متولد شد و بعد از سال ها خدمت صادقانه در مرداد ۱۳۸۱ جان به جان آفرین تسلیم نمود. شعر بامداد کیاسر با دست خط استاد مهدی محمد نژاد کیاسری در پی می آید.

0

 

 پایگاه خبری چهاردانگه: استاد مهدی محمد نژاد کیاسری، معلم فرهخته، شاعر توانا و محقق تاریخ و فرهنگ بومی، در سال ۱۳۱۶ در شهر کیاسر متولد شد و بعد از سال ها خدمت صادقانه در مرداد ۱۳۸۱ جان به جان آفرین تسلیم نمود.

 

شعر بامداد کیاسرکه استاد در وصف زادگاه خود، کیاسر  در تاریخ ۲۷ /۲ /۱۳۸۱ سروده است،  با دست خط استاد مهدی محمد نژاد کیاسری در پی می آید.

                       

   

 

photo_2016-05-05_10-36-07

                                               بامداد بهار کیاسر

دل می برد زمن چمن و دشت و جویبار                دل داده ام به جنگل و دامن کوهسار

گلگشت در هوای کیاسر چه دلکش است             بوی نسیم و عطر شکوفه زشاخسار

مستی فزاست دامن جنگل سحر گهان                برگوش جان زاوج درختان نوای سار

تورنگ نر به نغمه پی جفت می چمد                     قمری کنـــــــار جوی بنالد چه زار زار

بلبل ترانه گوی گل است و رها زخود                    سنبل عروس تازه بهار است و اشکبار

بــــوی نسیم باغ بهشتی سپیده دم                    پیک امید دشت کیــــــــاسر به روزگار

این گـــــــــوهر گریوه البرز سر بلند                       گاهی میان ابر و گهی چون جمال یار

بنگر که مخمل است و یا فرشی از پرند                  یا پرنیان پر گــــــــل پر لاله در بهار

چوپان کنار گله دمد دمبدم به نی                        باشد مرا ز دامن کهسار غمگسار

هر دم که دیده باز کنم برکیاسرم                    دشمن شکن یلان  به یاد من آیند جان نثار

مردان نامی مغول اشکن عرب زدای                     دلدادگان شیر خدا مرد ذوالفقار

مردان مرد پرور و کافر کش و دلیر                      عشق علی به سینه و نامی و نامدار

هر مادری ستاره تقوی و ماه مهر                    جون فاطمه به پاکی  همه در شاهوار

هر نوجوان جوان ادب پرور است ودین               مردان رزم و بزم و امیران کشت و کار

ای زادگاه پاک من ای گل کیاسرم                   ایران به نام تست همیشه امیدوار

مهدی کجا و وصف کمال و جمال تو                  پاینده مان به خاک وطن شاد و کامکار

۲۷ /  ۲/ ۱۳۸۱

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.