پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

بازدید کارشناسان اداره کل آموزش وپرورش از پروژه مهر93 چهاردانگه

کارشناسان آموزش متوسطه و نظارت و ارزیابی اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران، در روز سه شنبه، مورخه 4 شهريور 1393 از مدارک و مستندات دبیرخانه و کمیته های مختلف پروژه مهر منطقه چهاردانگه، بازدید به عمل آوردند.

0

 

به گزارش پايگاه خبري چهاردانگه ساري، به نقل از روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه چهاردانگه، کارشناسان آموزش متوسطه و نظارت و ارزیابی اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران، در روز سه شنبه، مورخه 4 شهريور 1393 از مدارک و مستندات دبیرخانه و کمیته های مختلف پروژه مهر منطقه چهاردانگه، بازدید به عمل آوردند.

 

بنا بر اين گزارش، سید محمد مسعودیان زاده، رییس اداره آموزش و پرورش منطقه چهاردانگه خبر داد: در راستای نظارت ستاد پروژه مهر 1393 اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران بر اقدامات ستاد پروژه مهر شهرستان ها و مناطق، کارشناسان آموزش متوسطه و نظارت و ارزیابی اداره کل، در روز سه شنبه، مورخه 4 شهريور 1393 از مدارک و مستندات دبیرخانه و کمیته های مختلف پروژه مهر منطقه، بازدید به عمل آوردند و سپس به دو مدرسه رفته و عملکرد ستاد آموزشگاهی را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند.

bazdid

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.