پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

آیا دکتر عالیه زمانی کیاسری محور وحدت چهاردانگه می شود؟

0

اختصاصی پایگاه خبری چهاردانگه نیوز:  بخش چهاردانگه با 1500 کیلومتر مربع، نصف وسعت شهرستان ساری  تشکیل می‌دهد. بزرگترین قومیت مستقر در شهرستان ساری  و میاندرود، چهاردانگه ای می‌باشند، چه چهاردانگه‌ای های ساکن درشهر ساری چه ساکن در روستاهای بخش مرکزی، رودپی شهرستان ساری و شهرستان میاندرود. تنها جاده‌ای که مرکز استان مازندران را به صورت مستقیم به استان دیگر متصل می‌کند محور کیاسر می‌باشد. بیشترین زمین کشاورزی، ناب ترین مراکز گردشگری، بیشترین معادن، بیشترین مرتع، بیشترین نیروی انسانی نخبه شهرستان ساری چهاردانگه‌ای می‌باشند.( تمام کسانی که از پهلوی اول تا کنون از شهرستان ساری به وزارت رسیدن چهاردانگه‌ای می‌باشند. علی اکبر داور وزیر عدلیه و مالیه رضاخان از روستای کنیم، حسین قدس نخعی وزیر خارجه پهلوی دوم  از روستای سنور و علی کردن وزیر کشور از چالو)

اما با این همه داشته، وضع چهاردانگه اصلا به عنوان بخشی از شهرستان مرکز استان خوب نیست. کمترین راه روستایی آسفالت شده، کمترین روستای دارای طرح هادی اجرا شده، کمبود آب شرب و کشاورزی، بدترین جاده اصلی یعنی محور کیاسر که محور مرگ شهرت دارد، مراکز گردشگری رهاشده، شهرک های صنعتی تعطیل شده، زباله دپو شده شهرساری در بخش چهاردانگه وجود دارد.

چرا چهاردانگه با این همه پتانسیل این حال و روز را دارد؟

از هر کسی از اهالی چهاردانگه این سوال را بپرسی بدون مکث، عدم وحدت و یک پارچگی چهاردانگه‌ای ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی  و عدم توجه به زیست بوم  توسط مدیران چهاردانگه ای سطح ملی را در آن دخیل می‌دانند.

این روز ها احساس وحدت در بین چهاردانگه بیشتر  از هر زمانی شده  است. با توجه به شرایط موجود تا الان تنها کاندای مطرح چهاردانگه‌ای دکتر عالیه زمانی کیاسری می‌باشد که در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت  نموده  است.

انتظار می رود دکتر عالیه زمانی کیاسری با مشورت نخبگان و احاد تاثیر گذار مردم بخش چهاردانگه  بتواند به عنوان محور وحدت عمل نماید و به مردم فهیم چهاردانگه قول دهد در صورت موفقیت به عنوان نماینده مجلس تمام تلاش خود را جهت برطرف نمودن عقب ماندگی تاریخی این بخش مصروف نماید.

این روزها مردم بیشتر دنبال یک تضمین جدی هستند تا کاندیدا  بعد از انتخابات به شعارها و وعده های داده شده در ایام  انتخابات عمل نمایند.

آیا مردم چهاردانگه  این بار به یک خانم که بر خواسته از یک خانواده فرهنگی و روحانی و دانش آموخته پزشکی از معتبرترین دانشگاه داخلی است اعتماد می نمایند و با فرستادن اولین زن از مازندران به مجلس شورای اسلامی،  رکورد شکن انتخابات مجلس  در مازندران شوند؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.