پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

آقای رئیس جمهور آماری اشتباه به شما داده اند!

1

 

دکتر حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در جمع مردم ساری مدعی شد که جویبار پایتخت کشتی کشور است ؛ بنده به هیچ عنوان قصد نادیده گرفتن جایگاه کشتی جویبار و افتخارات و تلاش های قهرمانان این شهر را ندارم اما چون این القاب چند سال است در افکار عمومی توسط برخی از افراد انتشار یافته ، به نوعی نادیده گرفتن آمار واقعی افتخارآفرینی شهرهای کشتی خیز استان و ترویج آمار غلط آنهم از سوی برخی از افرادی است که از آنها انتظار چنین گزارشات و یا سخنرانی هایی نمی باشد ؛ خوب است که به اطلاع خوانندگان گرانمایه و رئیس دولت تدبیر و امید برسانم ملاک و معیار ارزیابی دقیق و فنی افتخارات ورزشی هر دیار ، شهر ، منطقه و کشور را با صید مدال های المپیک است . از نظر کسب مدال المپیک در کشتی مازندران از سوی کشتی گیران شهرهای قائمشهر – بابلسر و آمل تنها شهرهای مازندران هستند که توسط جهان پهلوان امامعلی حبیبی – پروفسور عبدالله موحد و قاسم رضایی صاحب سه مدال طلای المپیک در کشتی آزاد و فرنگی هستند و سه شهر طلایی در کشتی المپیک قائمشهر ، بابلسر و آمل هستند .بعد از سه شهر فوق ، ساروی ها با صید دو مدال نقره عسگری محمدیان و یک مدال برنز سید مراد محمدی به عنوان چهارمین شهر افتخارآفرین کشتی مازندران در المپیک مطرح است این نکته را یادآور می شوم که ساروی ها با صید سه مدال المپیک در کشتی ، پرافتخارترین شهر از نظر کسب تعداد مدال المپیک برابر آمار است چرا که ما در مازندران شهری نداریم که در کشتی سه مدال المپیک داشته باشد ، جویبار تنها یک مدال برنز مشترک المپیکی در ۱۲۰ کیلوگرم توسط کمیل قاسمی دارد بنابراین جویبار در ردیف پنجمین شهر مازندران در صید مدال المپیک از نظر کیفیت و تعداد قرار دارد اما کسب مدال طلا در بین شهرهای مازندران را اینطور بر می شماریم ؛چگونه ممکن است شهری که تنها یک مدال درجه سه مشترک المپیک دارد به عنوان پایتخت کشتی مطرح شود این اظهارات کاملاً غیرفنی است که عامل آن افرادی هستند که به شما گزارش فنی نداده اند اما بنده در این گزارش به تفسیر صحیح این موضوع می پردازم:

۱- بابلسر: این شهر با ۶ مدال طلای پیاپی جهان و المپیک توسط پروفسور دکتر عبدالله موحد برترین شهر مازندران از نظر کیفیت صید مدال و مرغوبیت در المپیک و جهان .

۲- قائمشهر : این شهر با صید ۴ مدال طلا توسط جهان پهلوان امامعلی حبیبی در جهان و المپیک ۲ نقره و یک برنز توسط سید احمد محمدی و بابک نورزاد دومین شهر افتخارآفرین کشتی در مازندران در کلاس کشتی جهان و المپیک .

۳- آمل : این شهر با کسب یک مدال طلا المپیک و یک نقره و برنز جهان توسط قاسم رضایی در ردیف سومین شهر افتخارآفرین کشتی مازندران مطرح است .

۴- جویبار با صید سه مدال طلا رضا یزدانی – مهدی حاجی زاده و یک نقره برنز مسعود اسماعیل پور – یک نقره عزت الله رنجبر – یک نقره حسن یزدانی – دو مدال برنز رضا یزدانی – یک برنز مسعود اسماعیل پور در جهان و یک مدال کمیل قاسمی در المپیک جمعاً ۱۰ مدال در ردیف سومین شهر از نظر کیفیت مدال جهانی قرار دارد .

۵- ساری با ۲ مدال طلای مجید ترکان و سید مراد محمدی – یک نقره و یک برنز مجید ترکان – د و برنز جهانی سید مراد محمدی – یک برنز المپیک سید مراد محمدی – ۳ مدال نقره عسگری محمدیان در دو المپیک و یک جهانی و یک برنز محمد حسین محمدیان جمعاً ۱۱ مدال اما چون مدال طلا کمتر از جویبار صید کرده در ردیف پنجم قرار دارد اما از نظر تعداد مدال با ۱۱ مدال بالاترین آمار و عالی ترین مقام را در بین همه شهرهای مازندران دارد و از این نظر صدرنشین آمار است .

۶- نوشهر با صید سه مدال طلا ، نقره و برنز در کشتی فرنگی توسط حسن رنگرز و رضا سیم خواه ششمین شهر در این رده بندی است .

۷- هفتم شهر را باید به فریدوکنار اختصاص دهیم که با دو مدال طلا و نقره توسط عباس حاجی کناری در این آمار وجود دارد .

۸- بهشهر با یک نقره شادروان رمضان خدر و اصغر بذری در این رده قرار دارد .

۹- بابل با یک مدال برنز بشیرباباجانزاده در رده نهم قرار دارد.

 

از نظر تعداد کسب مدال های جهانی و المپیک :

۱- ساری با ۱۱ مدال طلا – نقره و برنز
۲- جویبار با ۱۰ مدال طلا – نقره و برنز
۳- بابلسر با ۶ مدال طلا
۴- قائمشهر با ۷ مدال طلا – نقره و برنز
۵- آمل با ۴ مدال طلا ، نقره و برنز قاسم رضایی.
۶- نوشهر با ۳ مدال طلا ، نقره و برنز و فریدونکنار با دو مدال طلا و نقره و بهشهر با دو نقره در رده های بعدی این رده بندی قرار دارند .

 

بنابراین از نظر کیفیت مدال های صید شده جهانی و المپیک و هم از نظر کیفیت مدال های جهانی و المپیک به نظر می رسد آقایان گزارش فنی دقیقی به رئیس جمهور از جایگاه کشتی از نظر افتخارآفرینی در بین شهرهای مازندران ارائه ندادند که رئیس جمهور به صورت غیر فنی و غیرتخصصی جویبار را پایتخت کشتی ایران اعلام کرد چرا که این شهر از نظر مرغوبیت صید مدال المپیک و مرغوبیت صید مدال جهانی و تعداد مدال های جهانی و المپیک در هیچ یک از فاکتورها در صدر شهرهای مازندران قرار ندارد چه برسد به اینکه پایتخت کشتی کشور قلمداد شود !

رده بندی شهرهای مازندران از نظر صید مدال های المپیک از نظر مرغوبیت در کشتی:

۱- بابلسر ۱ طلا توسط عبدالله موحد
۲- قائمشهر ۱ طلا توسط امامعلی حبیبی
۳- آمل ۱ طلا توسط قاسم رضایی
۴- ساری با سه نقره توسط عسگری محمدیان (۲) و مراد محمدی یک برنز
۵- جویبار با ۱ مدال برنز توسط کمیل قاسمی

رده بندی شهرهای مازندران در تعداد مدال های صید شده در کشتی المپیک :

۱- ساری با سه مدال ( دو نقره و یک برنز)
۲- بابلسر ، قائمشهر ، آمل و جویبار نیز یک مدال

رده بندی شهرهای مازندران از نظر مرغوبیت مدال های قهرمانی کشتی جهان:

۱- بابلسر با ۵ طلا عبدالله موحد
۲- قائمشهر با ۳ طلا امامعلی حبیبی
۳- جویبار با ۳ طلا توسط رضا یزدانی (۲) و حاجی زاده (۱)
۴- ساری با ۲ طلا توسط مراد محمدی و مجید ترکان
۵- نوشهر با یک طلا توسط حسن رنگرز و فریدونکنار هم با یک طلا توسط عباس حاجی کناری

رده بندی شهرهای مازندران از نظر تعداد صید مدال های جهانی و المپیک:

۱- ساری با ۱۱ مدال
۲- جویبار با ۱۰ مدال
۳- قائمشهر با ۷ مدال
۴- بابلسر با ۶ مدال
۵- آمل با ۴ مدال
۶- نوشهر با ۳ مدال
۷- فریدونکنار با ۲ مدال
۸- بهشهر با ۲ نقره و بابل با یک برنز

از نسل گذشته هم قهرمانانی چون سبحان روحی – برادران واگذاری – یعقوب نجفی – مسعود اسماعیل پور – ناصر حسین پور – سلمان و یعقوب قادری در تیم ملی از جویبار حضور داشتند اما صید مدال جهانی از سال ۲۰۰۲ با مهدی حاجی زاده سرآغاز فصل جدیدی برای کشتی جویبار بود که به حمدالله تا به امروز این روند پیشرفت ادامه دارد اما آمار کشتی و مدال آوران تاریخ افتخار آفرینی شهرها نباید اسیر شعارهای تبلیغاتی شود زمانیکه سخن از پایتخت کشتی مازندران می آید نام قائمشهر و بابلسر به عنوان پرچمدار کشتی استان که یادی از مرحوم خلیل رعیت پناه اولین مدال آور کشتی مازندران در آسیا کنم زمانیکه نام پایتخت کشتی جهان مطرح می شود نباید منکر قلعه ماخاچکلا در داغستان روسیه شویم که ضرابخانه طلایی کشتی که یومین ، دیوید موسل ویز ، عاشور علی اف– شاهمرادف – سعید مرتضی علی اف – حاجی اف – ایوان یارگین – اوماخانف و بسیاری دیگر از قهرمانانی که در این منطقه ظهور کردند و نباید به سادگی از کنار آنها عبور کنیم ؛ مازندرانی ها در طول تاریخ کشورمان ۴۶ مدال طلا ، نقره و برنز صید کردند که در تفکیک مدال ها ۱۶ طلا ، ۹ نقره و ۲۱ برنز حاصل شده است بر این اساس ما نباید خود را گول بزنیم تهرانی ها هم در صید مدال های جهانی و المپیک آمار بسیار خوبی دارند ، حمید سوریان با صید ۸ مدال طلای جهان و المپیک به تنهایی برابر بابلسر مازندران افتخارآفرینی کرده است اما عبدالله موحد در جهان کشتی و کشتی مازندران یک استثنا به شمار می رود زیرا ۷ سال پشت سرهم در وزن مدال های طلای جهانی و المپیک را صید کرد که این آمار در جهان ورزش بی نظیر است اما چرا و چگونه این القاب در جامعه مطرح می شود متأسفانه برخی از خبرنگاران ورزشی رسانه ملی با ملاک و معیار چگونه پذیرایی هایی که می شود به قهرمانان و ورزشکاران شهرها القاب می دهند که برای نمونه از القابی چون پلنگ – پلنگ صحرا – عقاب و ..و تأملاً یاد می شود این القاب در حالی به قهرمانان ورزشی ما داده می شود که به ظرفیت های افراد و جایگاه قهرمانی شهرها توجهی نمی شود ؛ اینگونه گزارشگران تصور می کنند جایگاه تفسیر نقد و بررسی کشتی همچون نقد و بررسی گزارشگر سریال سخیف و ضدارزشی پایتخت است افرادیکه در جایگاه قلم و قلم بدستی تنویر افکار عمومی قرار می گیرند باید امانتدار جامعه باشند ؛ افرادی که به رئیس جمهور گزارش ورزشی میدهند باید نقد و بررسی و آمار دقیق واقعیت های ورزشی بدهند نه بازی با احساسات جامعه ورزشی که این رویکرد قابل پذیرشی نیست .

 

ساری: شعبان وفایی نژاد

1 نظر
  1. اصغری می گوید

    متن خوبی بود اما با اینکه از جویبار خوشم نمی‌اید باید بگویم در جویبار کشتی توی خون مردم است برای جویباری‌ها هیچ چیز به اندازه کشتی اهمیت ندارد اما مثلا در قایم‌شهر فوتبال محبوبیتی به اندازه کشتی دارد. در جویبار حتی زنان مفسر کشتی‌اند اما شهرهای دیگر واقعا اینگونه نیستند. یک ورزش و یک شغل خاص هست که پیوند ناگسستنی با جویبار و جویباری دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.