پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

يادواره شهدا چهاردانگه

چرا وزیر کشور در کیاسر با خبرنگار رسانه ملی گفتگو نکرد؟

به گفته یکی از مسئولین محلی ایشان نیز از جناب وزیر درخواست کردند که تنها چند دقیقه باخبرنگار صدا و سیما مصاحبه کنند که آقای وزیر گفتند که مگر چند بار مصاحبه میکنند و من درساری با صدا و سیما مصاحبه…