پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

مشدی پروری

تصویر محسن احمدی معروف به مشدی پروری

پایگاه خبری چهاردانگه: محسن احمدی معروف به مشدی و یا مشتی  فرزند قاسم در سال ۱۲۷۱ ه ش در روستای پرور که در آن زمان متعلق به دودانگه بود متولد شد. پدرش قاسم در آذر ۱۳۰۵ ه ش در کیاسر کشته شد. برخی او را عیار و برخی یاغی و گروهی نیز او را…

حکایت روستایی که درآتش برادرکشی سوخت

سکوت درسقف‌های فروریخته، دیوارهای ویران، درهای چوبی نیمه باز، خانه‌های خراب و نیمه خراب، هیاهویی ترس آور به راه انداخته است. در یکی از کوچه‌هایی که با همین دیوارها و خانه‌ها ساخته شده است و تا سینه‌کش کوه امتداد دارد و بعد تبدیل به جاده…