پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

كتابخانه وليعصر (عج) كياسر

بازدید پیش دبستانی ها از كتابخانه ولي عصر(عج) كياسر در هفته کتاب

امروز يكشنبه 25 آبان 1393 ، 34 نفر از پیش دبستانی های آموزشگاه محبت کیاسر برای بازدید و آشنایی با کتابخانه ولي عصر (ع) كياسر به همراه مربیان خود، خانم عرب و خانم خنج به اين كتابخانه رفتند.