پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

ستاد اسکان

پذیرش 685 نفر روز مسافر، توسط ستاد اسکان آموزش و پرورش چهاردانگه

به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش منطقه چهاردانگه، از آغاز فعالیت اسکان تابستان 1396 تاکنون 685 نفر روز مسافر ، در قالب 144 خانوار در مراکز اسکان آموزش و پرورش منطقه…

612 نفر روز مسافر، توسط ستاد اسکان نوروزی منطقه پذیرش شدند

به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش منطقه چهاردانگه،شریعت نژاد گفت: ستاد اسکان نوروزی 1396 آموزش و پرورش منطقه، با اتخاذ تمهیدات مناسب، 612 نفر روز مسافر را (در قالب 152…