پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

ساماندهی نیروی انسانی

ساماندهی نیروی انسانی، شفافیت مالی، بهسازی تجهیزات و الکترونیکی کردن اسناد را در این مدت انجام دادیم

مهندس کاظمی شهردار کیاسر در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری چهاردانگه نیوز گفت: مهمترین شعار من در شهرداری کیاسر، تسهیل، تسریع و تکریم می ‌باشد و امروز در شهرداری کیاسر مردم ولی نعمت ما هستند و به پرسنل…