پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

ساری تابستان شاد

پای درد دل غرفه داران چهاردانگه در جشنواره روستا در شهر

پس از پایان یافتن جشنواره روستا در شهر بد نیست تا پای درد دل غرفه داران عزیز چهاردانگه که مدت ۵ روز در این گرمای کم سابقه ی تابستان که کار را برای غرفه داران بسیار سخت می کرد بنشینیم و قدر دان…

گزارش تصویری برنامه صعود و همایش آئینی میثاق با شاهدژ

همایش فرهنگی ورزشی تابستان شاد با هدف صعود به قله ی زیبای شاهدژ در بخش چهاردانگه از سوی روستای لنگر در ارتفاع ٢٨٠٣ متری، بلندترین قله ی جنوب شرقی شهرستان ساری با هدف میثاق و انس با طبیعت و کوه در روز…