پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

روستای الیرد

گزارش تصویری برگزاری نمایش تعزیه در منطقه شویلاشت

در این گزارش تصاویری از مراسم تعزیه خوانی در روستای سرخ ولیک که در روز هفتم ماه محرم در تاریخ چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۴ در منطقه ی شویلاشت چهاردانگه که توسط آقای سیدولی شجاعی لنگری تهیه شده را ملاحظه…