پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

دکتر حسن مبینی

گفتگوی اختصای پایگاه خبری چهاردانگه با رییس دانشگاه پیام نور ساری

اختصاصی پایگاه خبری چهاردانگه: برای گفتگو با دکتر حسن مبینی رییس دانشگاه پیام نور مرکز ساری در بعد از ظهر یکشنبه 5 شهریور 1396 در دفتر ایشان حاضر شدیم و ایشان  با گشاده رویی ما را پذیرفت . گرچه هدف اصلی گفتگو در باره همایش هزار جریب که با…