13980216000970_Test_PhotoN

مدیریت پسماند در صدر اولویت‌های مهم استان مازندران دیده نشد

پایگاه چهاردانگه نیوز: حسینعلی ابراهیمی‌کارنامی بعد از ظهر امروز در جلسه کارگروه راهبردی مدیریت پسماند مازندران اظهار کرد: در مدیریت پسماند نتوانستیم به‌خوبی در جامعه آن را مدیریت کنیم که ...