پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

دبیرستان حضرت خدیجه

زنگ سپاس معلم در مدارس منطقه چهاردانگه نواخته شد

به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه به نقل از  روابط عمومی آموزش و پرورش منطقه چهاردانگه، زنگ نمادین سپاس معلم، در تاریخ 15اردیبهشت 1397 در مدارس منطقه، همزمان با مدارس سراسر کشور نواخته شد. لازم به…