پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

دانشگاه علوم کشاورزی ساری

تولید نانو غذا برای بیماران گاستروکتومی از سوی محققان دانشگاه علوم کشاورزی ساری برای نخستین بار در…

رساله دکتری دانشجوی صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به تولید نانو غذا برای بیماران گاستروکتومی (نارسایی معده) برای نخستین بار در جهان منجر شده است.