پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

جام حذفی

سرمربی نساجی قائمشهر از هواداران عذرخواهی کرد

به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایرنا، محمدرضا مهاجری یکشنبه شب در کنفرانس پس از دیدار تیمش با شهر خودرو مشهد در قائمشهر علت اصلی شکست تیمش را مصدومیت سه بازیکن و برخی مشکلات درون تیمی به…

سرمربی نساجی قائمشهر از هواداران غذرخواهی کرد

به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایرنا، محمدرضا مهاجری یکشنبه شب در کنفرانس پس از دیدار تیمش با شهر خودرو مشهد در قائمشهر علت اصلی شکست تیمش را مصدومیت سه بازیکن و برخی مشکلات درون تیمی به…