پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

اداره گاز

لزوم استقرار اداره گاز مستقل در بخش چهاردانگه

پیشنهاد می‌شود بخش چهاردانگه با قریب 100 روستا و یک شهر، شهرکهای صنعتی و کارخانه سیمان، کارخانه آرد و... اداره گاز مستقل در چهاردانگه استقرار پیدا نماید تا خدمات رسانی به مردم محروم این منطقه با سرعت…