پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور رده

خطبه های صوتی نماز جمعه چهاردانگه

فایل صوتی: نماز جمعه چهاردانگه به امامت حجت الاسلام موسوی – 17 آبان ۹۸

فایل صوتی نماز جمعه بخش چهاردانگه در شهر کیاسر به امامت حجت الاسلام موسوی امام جمعه موقت چهاردانگه در تاریخ 17 آبان 1398 – خطبه دوم دانلود فایل صوتی ارسال کننده: علی سلیمانی کیاسری…

فایل صوتی: نماز جمعه چهاردانگه به امامت حجت الاسلام موسوی – 10 آبان ۹۸

فایل صوتی نماز جمعه بخش چهاردانگه در شهر کیاسر به امامت حجت الاسلام موسوی امام جمعه موقت چهاردانگه در تاریخ 10 آبان 1398 – خطبه دوم دانلود فایل صوتی ارسال کننده: علی سلیمانی کیاسری…

فایل صوتی: نماز جمعه چهاردانگه به امامت حجت الاسلام موسوی – 19 مهر ۹۸

فایل صوتی نماز جمعه بخش چهاردانگه در شهر کیاسر به امامت حجت الاسلام موسوی امام جمعه موقت چهاردانگه در تاریخ 19 مهر 1398 – خطبه دوم دانلود فایل صوتی ارسال کننده: علی سلیمانی کیاسری . +…

فایل صوتی: نماز جمعه چهاردانگه به امامت حجت الاسلام موسوی – 12 مهر ۹۸

فایل صوتی نماز جمعه بخش چهاردانگه در شهر کیاسر به امامت حجت الاسلام موسوی امام جمعه موقت چهاردانگه در تاریخ 12 مهر 1398 – خطبه دوم دانلود فایل صوتی ارسال کننده: علی سلیمانی کیاسری . +…

فایل صوتی: آخرین نماز جمعه چهاردانگه به امامت حجت الاسلام تیموری – 5 مهر ۹۸

فایل صوتی نماز جمعه بخش چهاردانگه در شهر کیاسر به امامت حجت الاسلام تیموری امام جمعه چهاردانگه در تاریخ 5 مهر 1398 – خطبه دوم دانلود فایل صوتی ارسال کننده: علی سلیمانی کیاسری + اهل…

فایل صوتی: نماز جمعه چهاردانگه به امامت حجت الاسلام تیموری – 29 شهریور ۹۸

فایل صوتی نماز جمعه بخش چهاردانگه در شهر کیاسر به امامت حجت الاسلام تیموری امام جمعه چهاردانگه در تاریخ 29 شهریور 1398 – خطبه دوم دانلود فایل صوتی ارسال کننده: علی سلیمانی کیاسری

فایل صوتی: نماز جمعه چهاردانگه به امامت حجت الاسلام تیموری – 22 شهریور ۹۸

فایل صوتی نماز جمعه بخش چهاردانگه در شهر کیاسر به امامت حجت الاسلام تیموری امام جمعه چهاردانگه در تاریخ 22 شهریور 1398 – خطبه دوم دانلود فایل صوتی ارسال کننده: علی سلیمانی کیاسری…

فایل صوتی: نماز جمعه چهاردانگه به امامت حجت الاسلام تیموری – 1 شهریور ۹۸

فایل صوتی نماز جمعه بخش چهاردانگه در شهر کیاسر به امامت حجت الاسلام تیموری امام جمعه چهاردانگه در تاریخ 1 شهریور 1398 – خطبه دوم دانلود فایل صوتی ارسال کننده: علی سلیمانی کیاسری…