پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور رده

اینفوگرافیک

اختصاصی | اینفوگرافی شهید محمد تورانی ایلالی، شهید مظلوم

شهید محمد تورانی متولد روستای ایلال چهاردانگه شهید مظلوم که با اخراج از سپاه ساری به صورت سوری با نفوذ به سازمان منافقین زمینه انهدام این گروه را در استان مازندران فراهم کرد. روحش شاد. …