پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور رده

آتش سوزی جنگل

آتش‌سوزی وسیع در منطقه موسوم به «تنگه» در کیاسر

بنا به گزارش منابع محلی آتش‌سوزی که از روز جمعه آغاز شده بود به طور کامل مهار نشده و هر لحظه بر شدت آن افزوده می‌شود. جنگل‌بانی منطقه از مردم درخواست کمک کرده، مردم می‌توانند با امکانات…