کد خبر:39961
پ
۱۲۳۴۵۶

گفتگو با دبیر پروژه مهر آموزش و پرورش منطقه چهاردانگه

با فرارسیدن تابستان و پیش رو بودن مهر ماه، در راستای دغدغه آموزش و پرورش منطقه برای اجرای هرچه بهتر برنامه های پروژه ی مهر ۹۵ گفتگویی با خلیلی، معاون آموزشی و دبیر پروژه ی مهر آموزش و پرورش منطقه انجام داده ام.

گزارش پایگاه خبری چهاردانگه به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش منطقه چهاردانگه، با فرارسیدن تابستان و پیش رو بودن مهر ماه، در راستای دغدغه آموزش و پرورش منطقه، برای اجرای هرچه بهتر برنامه های پروژه ی مهر ۹۵ گفتگویی با خلیلی، معاون آموزشی و دبیر پروژه مهر اداره منطقه انجام داده است.

گفتگو به شرح ذیل است:

آقای خلیلی، به عنوان دبیر پروژه ی مهر آموزش و پرورش منطقه چهاردانگه بفرمایید:

 

۱۲۳۴۵۶

هدف اجرای  پروژه ی مهر آموزش و پرورش چیست؟

پروژه ی مهر مظهر کارایی و ‌اثر بخشی و تغییر در مدرسه است و هدف از اجرای پروژه ی مهر ایجاد تحولی نوین در نگرش جامعه است تا با شاداب سازی مدارس، دانش آموزان برای ورود به مدرسه لحظه شما