پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

گزارش تصویری برگزاری نمایش تعزیه در منطقه شویلاشت

در این گزارش تصاویری از مراسم تعزیه خوانی در روستای سرخ ولیک که در روز هفتم ماه محرم در تاریخ چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۴ در منطقه ی شویلاشت چهاردانگه که توسط آقای سیدولی شجاعی لنگری تهیه شده را ملاحظه خواهید کرد.

3

 

به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، تعزیه خوانی یا شبیه خوانی یکی از آیین های مذهبی مربوط به ایام عزاداری ائمه و اهل بیت می باشد که به مناسبت های گوناگون از جمله شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع )  در جاهای مختلف کشور اجرا می شود و بخش چهاردانگه ساری به سبب سابقه فرهنگی و مذهبی در اینزمینه عملکرد جالب توجهی دارد و یکی از نمونه های پرشور و پرمحتوای تعزیه خوانی ایام محرم در منطقه شویلاشت برگزارمی گردد.

 

تعزیه شویلاشت دارای سابقه ای بسیار طولانی می باشد و به سبب استقبال فراوان اهالی شویلاشت و نیز مهمانان ۴ روزه عزاداری عاشورا که معمولاً از اقصی نقاط ساری و استان مازندران و حتی کشور برای دیدن تعزیه حضور به هم می رسانند، از کیفیت رو به رشدی نیز برخوردار می باشد. ساعت شروع و پایان تعزیه در روزهای سال بر حسب موقعیت زمانی فصل ها اندکی تغییر دارد. در این سالها که ایام محرم در فصل پاییز می باشد، معمولاً از ساعت ۱ تا ۴ بعدازظهر اجرا میشود. شویلاشت از قدیم الایام شبیه خوان های بنامی را به تعزیه معرفی نموده که می توان به مرحوم حاج سیدمحمد شریفی و مرحوم حاج عزیزالله خلخالی و استاد عبدالعلی خلیلی اشاره نمود. در حال حاضر نیز ترکیبی از نیروهای با تجربه و جوان به اجرای این برنامه می پردازند و کیفیت آن نیز طوری است که مشتاقان مخصوص به خود را دارد و بعضاً طرفداران با تهیه تصاویر ضبط شده تعزیه ها به دقت حرکات شبیه خوان ها و گفتمان های آن ها را پیگیری می نمایند.

 

با توجه به تصمیمات و هماهنگی بین نماینده های ۴ روستای منطقه شویلاشت (خالخیل، کرسام، سرخ ولیک و الیرد) و شبیه خوانها برای روزهای هفتم و هشتم محرم دو تعزیه انتخاب می شود که معمولاً از بین تعزیه های مربوط به شهادت حضرت مسلم ابن عقیل – شهادت دوطفلا ن حضرت مسلم (ع) – امام جعفر صادق (ع ) – شهادت امام رضا (ع) – شهادت علی اکبر ( ع) – شهادت حر ابن یزید ریاحی و …  اجرا می شود.

 

در روز نهم محرم یا تاسوعا که در روستای خالخیل انجام می پذیرد، تعزیه ی شهادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) اجرا می شود و در روز دهم محرم – عاشورا – تعزیه شهادت حضرت امام حسین (ع) در روستای کرسام خوانده می شود.

 

در این گزارش تصاویری از مراسم تعزیه خوانی در روستای سرخ ولیک که در روز هفتم ماه محرم در تاریخ چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۴ در منطقه ی شویلاشت چهاردانگه را می بیند که که توسط آقای سیدولی شجاعی لنگری عکاسی شده است:

 

http://medianews.iribnews.ir/Photos/201549221249_Large_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20(1).jpg

http://medianews.iribnews.ir/Photos/201549221249_Large_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20(4).jpg

http://medianews.iribnews.ir/Photos/201549221249_Large_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20(6).jpg

http://medianews.iribnews.ir/Photos/201549221249_Large_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20(7).jpg

http://medianews.iribnews.ir/Photos/201549221249_Large_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20(13).jpg

http://medianews.iribnews.ir/Photos/201550221250_Large_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20(16).jpg

http://medianews.iribnews.ir/Photos/201550221250_Large_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20(17).jpg

http://medianews.iribnews.ir/Photos/201550221250_Large_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20(21).jpg

http://medianews.iribnews.ir/Photos/201550221250_Large_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20(22).jpg

http://medianews.iribnews.ir/Photos/201550221250_Large_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20(23).jpg

http://medianews.iribnews.ir/Photos/201550221250_Large_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20(19).jpg

http://medianews.iribnews.ir/Photos/201551221251_Large_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20(26).jpg

http://medianews.iribnews.ir/Photos/201551221251_Large_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20(30).jpg

http://medianews.iribnews.ir/Photos/201551221251_Large_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20(29).jpg

http://medianews.iribnews.ir/Photos/201551221251_Large_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20(38).jpg

http://medianews.iribnews.ir/Photos/201552221252_Large_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20(35).jpg

http://medianews.iribnews.ir/Photos/201552221252_Large_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20(36).jpg

http://medianews.iribnews.ir/Photos/201552221252_Large_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20(34).jpg

http://medianews.iribnews.ir/Photos/201552221252_Large_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20(33).jpg

http://medianews.iribnews.ir/Photos/201553221253_Large_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20(20).jpg

http://medianews.iribnews.ir/Photos/201553221253_Large_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20(31).jpg

http://medianews.iribnews.ir/Photos/201555221255_Large_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20(18).jpg

http://medianews.iribnews.ir/Photos/201555221255_Large_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20(25).jpg

 

عکاس: سیدولی شجاعی لنگری

 

3 نظرات
 1. سید هادی عمادی می گوید

  با تشکر فراوان از جناب اقای شجایی بابت انتشار عکیهای بسیار زیبا از تعزیه روستای سرخ ولیک

 2. عباسعلی نجفی می گوید

  سلام،ممنون ازتصاویر
  چقدرمتن معرفی تعزیه شویلاشت،زیباوروان وجامع است، اما…
  ممنون ازهمه شمابزرگواران

 3. جعفر عزیزی می گوید

  سلام و تشکر بابت معرفی آیین عزاداری این منطقه و عکسهای زیبا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.