پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

چشمه سورت به عنوان جاذبه گردشگری بین المللی است

0

لزوم توجه به پکیج استان مازندران در حوزه گردشگری فرهنگی

علی ماهفروزی مدیر پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران، در ادامه به جاذبه گردشگری چشمه سورت چهاردانگه اشاره  کرد و گفت: چشمه سورت به عنوان جاذبه گردشگری بین المللی است که می توان با استفاده از فرصت صنایع دستی روستاهای اروست، مالخواست و قلعه سر  میزان گردشگر و مدت اقامت آنها را در منطقه سورت و روستاهای اطراف افزایش داد.

ماه فروزی تاکید کرد: اگر پکیج استان در حوزه گردشگری فرهنگی به خوبی بسته شود شاهد ورود تورهایی از اروپا و آمریکا به استان  هستیم.

 

وی با بیان اینکه مازندران  تاکنون در حوزه ورود گردشگرانی از کشورهای حاشیه خلیج فارس  موفق بود تصریح کرد: “یمن” کشوری است که گردشگران مذهبی زیادی به استان مازندران دارد و این در حالی است که  مقبره ناصرالحق آمل نیز می تواند مقصد گردشگری خوبی برای گردشگران به مازندران باشد.مدیر پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران  از تهیه تفاهم نامه ای با وزارت امورخارجه جهت معرفی جاذبه های گردشگری مازندران به کشورهای آسیای جنوب  شرق، آمریکا و اروپا خبر داد.

وی با بیان اینکه امسال با شعار فرهنگ و اقتصاد سال آشتی با طبیعت و سلام درست دادن به طبیعت است اظهار داشت: نوروز زمان نوزائی طبیعت است بطوریکه همه این نوزائی را دوست دارند  و از انرژی مثبتی  که در طبیعت وجود دارند می توانند استفاده کنند و امسال می توان یک گام بزرگ را برای توسعه و آبادان کشور  از فیلتر فرهنگ به سمت توسعه اقتصادی برداشت.

مدیر پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران خاطرنشان کرد:  از تابستان 92 در کشور در حوزه ورود گردشگری خارجی در قالب تورهای گردشگری شاهد اتفاقات خوبی بودیم بطوریکه آمار ثبت نامی تورهای ورودی به کشور افزایش یافته است.

مدیر پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران، با اشاره به جاذبه های گردشگری زیاد استان گفت: باید در جهت معرفی این جاذبه ها به کشورهای اروپائی، آمریکائی و جنوب شرق آسیا تدابیری اندیشیده شود.

ماه فروزی، از تهیه تفاهم نامه ای با وزارت امورخارجه در راستای معرفی مناطق گردشگری داخلی مازندران به کشورهای ذکرشده خبر داد و ابراز داشت: در این تفاهم نامه که درخت آن تهیه شده به دنبال  معرفی مازندران به گشورهای خارجی هستیم.

وی در ادامه با تاکید بر ارتقاء این تفاهم نامه در سطح سه استان شمالی با وزارت امرو خارجه ابراز داشت: وجود ظرفیت های دشت گرگان، قومیتهای مختلف در استانهای شمالی، آئین ها، جشنواره ها و

دماوند بام ایران/ لزوم توجه به باورها و برگزاری جشنواره هایی در قالب باورهای مناطق مختلف استان

فرهنگ های مادی و معنوی می تواند با یک وحدت جدید سبب جذب گردشگران زیای از کشورهای اروپائی و آمریکائی به استاهای شمالی از جمله مازندران شود.

مدیر پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در بیان شاخص ترین برنامه هائی که می تواند سبب جذب گردشگر به مازندران شود اظهار داشت:  شاخص ترین برنامه ها می تواند شامل جشنواره ها و گردشگری مادی باشد بطوریکه  عباس اباد بهشهر، برج های لاجیم سوادکوه، مجموعه فرح آباد ساری، روستاهای دوهزار و سه هزار، مناطق چهاردانگه و دودانگه، هزار جریب و سوادکوه فرصت هایی است که می تواند جهانی  شود.

ماه فروزی در ادامه با تاکید بر اینکه از طبیعت نباید غافل بود تصریح نمود: فرصت های گردشگری روستائی را می توان به یک فرصت جهانی تبدیل کرد.

 

وی با یادآوری اینکه دماوند بام ایران است و آئین های زیادی در این منطقه چون زن شاهی تبدیل به باور شده است بر برگزاری جشنواره های فرهنگی این باور ها در جهت جذب گردشگران اروپایی و آمریکائی تاکید کرد.

لزوم توجه به پکیج استان مازندران در حوزه گردشگری فرهنگی

مدیر پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران، در ادامه به جاذبه گردشگری چشمه سورت چهاردانگه اشاره  کرد و گفت: چشمه سورت به عنوان جاذبه گردشگری بین المللی است که می توان با استفاده از فرصت صنایع دستی روستاهای اروست، مالخواست و قلعه سر  میزان گردشگر و مدت اقامت آنها را در منطقه سورت و روستاهای اطراف افزایش داد.

ماه فروزی تاکید کرد: اگر پکیج استان در حوزه گردشگری فرهنگی به خوبی بسته شود شاهد ورود تورهایی از اروپا و آمریکا به استان  هستیم.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.